Skapa nya konkurrensfördelar genom kapitalförvaltning

Utveckla områden som du har kontroll över

Genom att fokusera på lägre omvandlingskostnader och bättre utnyttjande av befintliga tillgångar kan företag maximera sin lönsamhet och balansera kostnad, risk och resultat. Med ökad press på hela värdekedjan blir det allt viktigare att förstå vad som drivs av marknadskrafter och hur livsmedelstillverkare kan dra nytta av möjligheterna som finns. Framgång kommer när hela företaget arbetar mot samma mål.

Kunskapen du behöver för att lyckas

Med över 60 års erfarenhet av livsmedelsindustrin vet vi vilka utmaningar du kommer att ställas inför och hur de bör hanteras. Vår unika kombination av industrierfarenhet och prestandajämförelser samt spetskompetens om Tetra Pak-linjen gör att vi kan kvantifiera din förbättringspotential med stor precision. Vi arbetar tillsammans och vår framgång är beroende av hur du når dina mål.

I videoklippen nedan berättar Tetra Pak och externa experter vad kapitalförvaltning är för något och vilket värde den kan tillföra för livsmedelsproducenter.

TETRA PAK INSIGHT TO ASSET MANAGEMENT – SKAPA VÄRDE

Nyckeln till att skapa värde

Definiera kapitalförvaltning och dess värde

Trender inom underhåll och kapitalförvaltning

Livsmedelsindustrins utmaningar

TETRA PAK INSIGHT TO ASSET MANAGEMENT – FÖRBÄTTRA DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

Värdet av kapitalförvaltning

Vikten av kapitalförvaltning

Hur branschen kan förbättras

Balansera kostnad, risk och resultat

TETRA PAK INSIGHT TO ASSET MANAGEMENT – TETRA PAKS EXPERTIS

Varför Tetra Pak Asset Management?

Utföra jämförelser och driva förbättringar

Så använder vi big data

Arbeta med sakernas internet för industrin