Operatörscertifiering

Operatörscertifiering verifierar att dina operatörer kan hantera en viss maskin på ett säkert och korrekt sätt, så att ni kan uppnå en högre och mer enhetlig produktkvalitet och öka verkningsgraden. Utifrån dina behov kan certifieringen utföras på fyllnings- eller distributionsutrustningen, eller båda, i en fyllningslinje. Vid certifieringen utförs en omfattande utvärdering av operatörens kompetens, bland annat genom teoretiska onlineprov och en bedömning av de praktiska kunskaperna på plats under överinseende av Tetra Paks experter.
Servicetekniker