Förpackningar säger en hel del om kvaliteten

Konsumenter skaffar sig en uppfattning av kvaliteten på ett par sekunder. De kommer välja attraktiva förpackningar från en fylld hylla.

Fulla hyllor packade med kvalitetsprodukter ökar försäljningen och ger ett bättre intryck av återförsäljaren. Dessutom tillför de mervärde för tillverkarens varumärke och visar att deras distributionsnät fungerar väl med minimalt svinn.

Våra experter har hjälpt hundratals återförsäljare i världen till dessa fördelar genom att hjälpa dem hålla hyllorna fulla av kvalitetsförpackningar. Detta gör vi genom att utforma kvalitetssäkringssystem på tillverkarnas anläggningar, ge råd om sekundära förpackningslösningar för distribution och införa mätsystem för RTY (Rolled Throughput Yield) som visar förluster i hela distributionskedjan så att källor till produktskada kan upptäckas och elimineras.

Varje lösning är utformad efter våra kunders specifika behov. Vi samarbetar med kunder i hela världen för att säkerställa att de miljarder förpackningar vi producerar varje år når återförsäljarnas hyllor och konsumenternas hem i bästa möjliga skick. Detta främjar varumärkets värde, bibehåller förpackningskvaliteten och säkrar livsmedelsskyddet.

Tetra Pak har utvecklat en enorm erfarenhet och ett gott rykte inom livsmedelsskydd genom att arbeta med världens ledande mat- och dryckesproducenter. Vi utvecklar ständigt nya sätt att bistå våra kunder med förpackningsmaterial, utrustning och tjänster. 

Därför väljer kunder runt om i världen att samarbeta med Tetra Pak inom livsmedelskvalitet och livsmedelsskydd. Om du vill läsa mer om vår viktiga roll kan du besöka: www.tetrapak.com/services