Klimatåtgärderna är beroende av minskade koldioxidutsläpp i livsmedelssystem


Vår vana att köpa och kasta mat driver oss i slutändan bortom jordens planetära gränser – de gränser inom vilka mänskligheten kan fortsätta utvecklas och blomstra.

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) har formulerat tre utmaningar som våra livsmedelssystem står inför:

  • Säkerställa livsmedelssäkerhet och näring till en växande befolkning.
  • Stödja försörjningen för de miljontals människor som arbetar i distributionskedjan för livsmedel.
  • Och att göra detta på ett miljömässigt hållbart sätt. Utöka livsmedelsproduktionen för att tillgodose behoven hos en växande befolkning utan att fresta mer på naturliga resurser.

Vår ambition, som fastställs i vår senaste hållbarhetsrapport, är att bidra till säkra, tåliga och hållbara livsmedelssystem som ger tillgång till säkra, överkomliga och näringsrika livsmedel och som minimerar matsvinnet och matavfallet i hela värdekedjan.

Vi kan emellertid inte åstadkomma tåliga och tillgängliga livsmedelssystem på egen hand. Därför är vi stolta över vårt samarbete med myndighetsintressenter, beslutsfattare, industriintressenter och viktiga opinionsbildare för att tillsammans kunna omvandla livsmedelssystem.

”Att förse världens befolkning med mat inom säkra planetariska gränser är därmed avgörande för våra möjligheter att lösa klimatkrisen och säkerställa hanterbara förutsättningar för människans utveckling”.


Johan Rockström, direktör
för Potsdam Institute for Climate Impact Research
Ledamot i Tetra Paks advisory panel om hållbarhet

Vår roll i omställningen av livsmedelssystemen

Vi anser att process- och förpackningsindustrin för livsmedel har en viktig roll att spela i omställningen av livsmedelssystem, nämligen genom att minska koldioxidutsläppen i alla delar av systemen.

 

För att kunna lösa flera utmaningar i värdekedjan för livsmedel har vi definierat fyra viktiga förändringsområden, som är i linje med den avgörande omställning som krävs för livsmedel och markanvändning enligt ett förslag från Food and Land Use Coalition. Förändringsområdena vägleder oss i arbetet med att ta fram innovativa och integrerade åtgärder och lösningar som bidrar till minskade koldioxidutsläpp från livsmedelssystem.

En person skördar grönsaker vid stjälken.

Fyra förändringsområden

A Glass of Milk

Möjliggöra omställningen till en mer hållbar mejeriindustri1

We focus on supporting the transition to a more sustainable dairy industry, recognizing the crucial role of dairy production in our food systems. The dairy sector is an important contributor to livelihoods, food security and nutrition but also a considerable user of land, water and energy, and generator of emissions. By addressing its environmental impact and contributing to its long-term sustainability, we can build toward a more resilient future.
Fruit, vegetables, leaves and soup on a table

Leverera nyttiga livsmedel för en frisk planet

By 2050, the global population is expected to have grown by more than 25% from its 2020 level to approximately 10 billion.2 With food systems already accounting for more than one-third of greenhouse gas emissions and deeply reliant on resource-intensive industrial and agricultural practices, simply expanding these practices and consuming resources at the current rate is not sustainable.3 Plant-based and new food sources and innovative technologies provide possible solutions to these issues, and by investing in alternative protein technologies we can offer alternative pathways to food production that are less resource-intensive .4
Soybean products

Minska livsmedelsförluster och matsvinn

Part of the challenge of a growing population is the inefficiency of today’s food systems. Globally, food systems generate more than one-third of greenhouse gas (GHG) emissions , yet one third of all food produced worldwide is not consumed.5 6 We aim to reduce loss and waste in food systems by developing equipment, processes and solutions that prevent food from being spoilt during production, by working with partners to turn by-products into added-value ingredients and by continuing to offer a variety of aseptic packaging solutions that enhance shelf-life.
Tetra Pak package portfolio image with category designs

Skala upp tillgången till säker och näringsriktig mat genom hållbara förpackningar

Recognising the vital role food packaging plays in ensuring food safety and accessibility, we are committed to scaling access to safe nutrition by developing and offering aseptic food packaging solutions that extends shelf life and preserve food quality without the need for added preservatives or refrigeration. We are working on supporting circularity through investments and collaborations to increase recycling capacity and infrastructure, as well as investing on the design of our carton packages to increase the fibre content and use of recycled materials.7

Tetra Pak på UNFSS

Logo for the United Nations Food Systems Summit Stocktaking Moment.

 

Det första uppföljningsmötet efter FN-toppmötet om livsmedelssystem ägde rum i juli 2023 i syfte att driva på arbetet med att införa de nationella förändringsplaner för livsmedelssystem som togs fram i samband med FN-toppmötet om livsmedelssystem 2021.

 

Vi deltog med glädje i uppföljningsmötet UNFSS +2 Stocktaking Moment och presenterade vår ståndpunkt om att ingen nationell handlingsplan för klimatet är fullständig utan att ta hänsyn till livsmedelssystemens roll.

 

Vår industri har en viktig roll att spela för att driva på de lösningar som krävs för att åstadkomma genomgripande förändringar i dagens livsmedelssystem. Vi deltar i den här sortens forum på hög nivå för att engagera och för att dela med oss av vår kunskap och expertis till intressenter från både myndigheter och övriga samhället.

 

Eija Hietavuo, Vice President, Corporate Affairs, Katarina M. Eriksson, Food for Development Director och Federica Fabiani, Head of Public Affairs & Government Relations for Iberia and South Europe, S&C, deltog på mötet i Rom i Italien. Utöver ett stort antal fruktsamma möten och engagemang talade Eija också på seminariet Food Systems for the Planet leadership dialogue och på sidoarrangemanget Private Sector Ambition, Action and Accountability towards Food Systems Transformation: Where are we now and where do we need to go next?, som anordnades av FAO. Under sessionerna passade Eija på att i detalj beskriva Tetra Paks Food Positive Pathways och berätta om våra viktiga samarbetsprojekt för att uppnå målen för förändringsvägarna. Eija Hietavuo lyfte också fram betydelsen av bland annat Dairy Processing Task Force, som är vårt samarbete med WBCSD inom proteindiversifiering. Andra viktiga partnerskap som presenterades var samarbetena med Ellen MacArthur Foundation och vårt engagemang i skolmåltidsprojektet med ”supergröt” i Kenya.

Vi noterade också stolt att vi fanns med hela sex gånger i databasen för bra metoder vid omvandling av livsmedelssystem.

 

Climate Week NYC och FN:s toppmöte för hållbar utveckling

Vi ser fram emot att använda den dynamik som grundlades under UNFSS+2 till ytterligare samarbeten under Climate Week NYC och på FN-toppmötet för hållbar utveckling i New York.
 

I New York tänker vi uppmuntra till partnerskap, utbyta kunskaper och inspirera till innovation. Det är bara med gemensamma insatser som vi kan skapa en framtid där tåliga livsmedelssystem utgör grunden för alla klimatåtgärder och bidra till en mer rättvis och hållbar värld för kommande generationer.
 

Vårt team leds av Lars Holmquist, Executive Vice President, Sustainability and Communications, och Eija Hietavuo. Under veckan kommer vi att presentera våra fyra förändringsområden närmare, liksom hur vi bidrar till klimatåtgärder. 

Logotyp: FN:s toppmöte för hållbar utveckling 2023
Tetra Pak Sustainability Report

Engagemang för framtiden

Vår årliga hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av livsmedels- och dryckesindustrin.

Woman in the sunset

Vårt syfte driver vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi drivs av vårt syfte och vi fokuserar på livsmedelssystem, klimat, natur, cirkularitet och ansvarsfullt företagande.

Med hållbar mejeriindustri avses en mejeriindustri som orsakar mindre växthusgasutsläpp genom att införa teknik, utrustning och best practice i produktion och beredning för att tillgodose säker näringstillförsel och försörjning för en miljard människor i framtiden och samtidigt bidra till att skapa en säker framtid för oss alla
(https://pathwaystodairynetzero.org/about-the-initiative/)

2 https://sdg.iisd.org/news/world-population-to-reach-9-9-billion-by-2050/

3 https://www.unido.org/stories/new-research-shows-food-system-responsible-third-global-anthropogenic-emissions

4 New food technologies to feed the growing population | Tetra Pak Global

5 Crippa, M. et al. Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nature Food 2, 198–209 (2021).

6 Scialabba, N. Food wastage footprint & Climate Change. http://www.fao.org/3/bb144e/bb144e.pdf (2015).

7 Ellen MacArthur Foundation. (2022). Circular Economy Introduction. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy? | Ellen MacArthur Foundation