Hållbarhet i alla våra verksamheter

Automation

Automation är ett sätt att öka effektiviteten. Det handlar om att ge våra kunder kontroll över sin utrustning, sina produktionslinjer och alla sina verksamheter. Tetra Pak erbjuder över 40 års erfarenhet genom att tillhandahålla automations- och informationslösningar som är skräddarsydda för livsmedelsindustrins behov. Vi har byggt in denna intelligens i vår utrustning och våra produktionslösningar. På så sätt får våra kunder total kontroll över fabriksdriften och alla de fördelar som det ger: förbättrad och garanterad prestanda, konsekvent produktkvalitet, kompromisslös livsmedelssäkerhet samt en minskad miljöpåverkan.

Vårt samarbetsinriktade och innovativa arbetssätt

Här är några exempel på hur Tetra Paks utrustning hjälper kunder att bearbeta och paketera sina produkter på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

  • Med Tetra Paks nya uppvärmningsportfölj UHT 2.0 i kombination med Tetra Pak® E3/Speed Hyper uppnår vi stora hållbarhetsfördelar samtidigt som vi kan minska växthusgasutsläppen och vattenförbrukningen och sänka driftskostnader med upp till 30 procent. Läs mer om den här optimala integrerade lösningen
  • Med Tetra Pak® extruderingshjul kan våra kunder tillverka högkvalitativa och likformiga premiumglassprodukter och få stora fyllningar på upp till 25 mm i storlek – med den högsta kapaciteten och till den lägsta kostnaden i branschen.
    Läs mer om Tetra Pak® extruderingshjul
  • I arkitekturen hos vår nya linjearkitektur för JNSD-drycker kombineras filtrering och UV-behandling i syfte att kraftigt minska energikrävande värmebehandlingar, vilket sänker de totala energikostnaderna med cirka 67 procent. Samtidigt kan vi minska vattenförbrukningen för rengöring på plats (CIP) och sterilisering på plats (SIP) med cirka 50 procent.
    Läs mer om omdefiniering av JNSD-drycker och hämta whitepaper
  • Genom att lansera Encapt™-teknik i våra separatorer har vi minskat våra kunders energianvändning med upp till 40 procent. Under utrustningens livslängd motsvarar det en besparing på upp till 4 miljoner kWh.
    Läs mer om våra separatorer med Encapt™-teknik

Vår utrustning i praktiken

Bright Dairy är Kinas tredje största mejeriproducent och ledande producent av mejeriprodukter i Kina. Med vår hjälp har de framgångsrikt utvecklat och lanserat världens första rumstempererade yoghurtprodukt på den kinesiska marknaden. Den Tetra Pak® PlantMaster MES Suite-lösning som vi utvecklade åt dem är särskit utformad för livsmedelsproducenter och samlar alla process- och förpackningsåtgärder i ett gemensamt system – i en digital miljö och på en skärm.

Läs hela artikeln om Bright Dairy

Den nederländska ostproducenten CONO Kaasmakers ville bli världens mest klimatsmarta mejeri. För att uppnå detta bestämde de sig för att bygga en ny fabrik och bad Tetra Pak att installera en komplett processlösning. Förutom att hjälpa CONO att fördubbla sin produktion av Beemster-ost sänker det nya systemet gas- och elförbrukningen med 25 procent och vattenförbrukningen med 75 procent, samtidigt som det genererar 47 procent mindre spillvatten per år. År 2019 certifierades produktionen vid anläggningen som klimatneutral.

Läs hela artikeln om CONO Kaasmakers 

Mengniu är en av de största producenterna av mejeriprodukter i Kina. När de bad Tetra Pak om hjälp med att följa nya tuffa miljölagar och byta till en mer hållbar produktionsmodell, installerade vi vår nya OneStep-teknik. Det innebar att mejeriet kunde fortsätta tillverka stora volymer av högkvalitativa mejeriprodukter men även minska vattenförbrukningen på anläggningen med mellan 30 och 50 procent, samtidigt som energiförbrukningen minskade med mellan 30 och 40 procent.

Läs hela artikeln om Mengniu 

Blicka framåt

Framöver kommer vi att lägga stor vikt vid att hjälpa våra kunder att minska vattenförbrukningen ytterligare. Livsmedelsproducenter bedriver ofta vattenintensiva processer, vilket ökar betydelsen av vattenförvaltning. Det finns tecken på att vatten snart kommer att bli en begränsande faktor för vissa av våra mejeri- och dryckeskunder. 2019 började vårt nya Water Center of Expertise i Silkeborg i Danmark erbjuda kunder utvärdering av vattenåtervinning och besparingar.