Hållbara kartongförpackningar

Hållbarhet är vårt ursprung och vår framtid. Tetra Pak grundades på idén att en ”förpackning ska spara mer än den kostar” – Ruben Rausing, grundare av Tetra Pak.

Titta på videon Hållbara kartongförpackningar så får du veta mer

Hållbara kartongförpackningar

Hållbarhet är vårt ursprung och vår framtid. Tetra Pak grundades på idén att en ”förpackning ska spara mer än den kostar” – Ruben Rausing, grundare av Tetra Pak.

Titta på videon Hållbara kartongförpackningar så får du veta mer

Vår portfölj av förnybara material

Nu utökar vi innehållet av förnybara material i våra produkter genom att till exempel erbjuda pappersbaserade sugrör och sockerrörsbaserade plastskikt och korkar. Samtidigt arbetar vi med frivilliga hållbarhetsstandarder från exempelvis Forest Stewardship Council™ (FSC™) och Bonsucro.
Vår portfölj av förnybara material

Genom återvinning sluts kretsen

Vårt mål är att bidra till att återvunna material fortsätter användas och på så sätt främja förpackningarnas cirkularitet och eliminera onödigt avfall. Vi gör detta genom att införa användning av återvunna polymerer i våra förpackningar och därigenom säkerställa minst 10 % återvunnet plastinnehåll i våra dryckeskartonger som säljs i Europa 2025.

Lite vänlighet räcker långt

Vi arbetar för att stödja vår planets hållbara framtid och våra kunders långsiktiga framgång. Det gör vi genom att hitta sätt att producera våra förpackningslösningar med färre resurser utan att kompromissa om vår höga standard.

En cirkulär portfölj med kartongförpackningar

Under 2018 började vi omstrukturera innovationsstrategin för vår förpackningsportfölj kring en vision om den idealiska dryckeskartongen: en helt förnybar och återvinningsbar förpackning. Under 2019 påskyndade vi våra utvecklingsinsatser betydligt, och gjorde ökade investeringar för att uppnå denna vision, med fokus på följande fyra mål/arbetsströmmar: 

  1. Öka andelen förnybara material, ta bort lager av fossilbaserad plast och/eller ersätta dem med växtbaserade alternativ.
  2. Använd återvunna polymerer och papper i alla våra förpackningsmaterial, utan att kompromissa med livsmedelssäkerheten.
  3. Utveckla innovativa kartongöppningar som svar på nedskräpningsproblem, t.ex. papperssugrör, icke-löstagbara alternativ, biologiskt nedbrytbara sugrör och fastsatta korkar. År 2019 blev vi det första kartongförpackningsföretaget i Europa att lansera papperssugrör. Vi fyrdubblade också vår investering i konverteringen av alla plastsugrör till papper på längre sikt.
  4. Förbättra återvinning genom förpackningsdesign.

Läs mer om vår heltäckande strategi för cirkularitet​ (pdf)