FÖRSTÅ VÅRA KUNDER

Vi kan med stolthet konstatera att många av våra relationer går många år tillbaka i tiden. Vi tror att det beror på att vi hela tiden arbetar tillsammans för att hitta den mest hållbara och kostnadseffektiva lösningen på komplexa utmaningar.
Arbetare som hjälper varandra

Sätter kunden i första rummet: vårt kundupplevelseprogram

Vår strävan att bli ett ännu mer kundcentrerat företag börjar med vårt kundlöfte. Det enda som betyder något för oss är det som har betydelse för våra kunder. Med hjälp av kontinuerlig och regelbunden insamling av prestationsutvärdering tar vi reda på vad vi gör bra och vad vi skulle kunna göra bättre.

Vi har utarbetat en helhetsinriktad kundupplevelsestrategi som fokuserar på åtta beröringspunkter, vilka är specifika evenemang eller aktiviteter som våra kunder angett som avgörande för sin relation med oss. Detta är ”sanningens ögonblick” där vi inte får misslyckas och där vi måste sträva efter att göra kunden nöjd. Programmet syftar till att: ​​​​​​​​​​

  • Effektivt och snabbt ta hand om kundernas behov och problem utifrån den feedback som inhämtas genom hela kundresan
  • införliva kundinsikter i de vanliga affärsprocesserna och använda kundfeedback för att bygga långsiktiga strategier, informera om affärsbeslut och driva det kontinuerliga förbättringsarbetet
  • stärka det kundinriktade arbetssättet i hela organisationen

Vi inledde kundupplevelseprogrammet 2017 och började lansera det i våra kluster i början av 2018. 

Produktmärkning och konsumenter

Märkning av hållbara produkter fortsätter att vara en drivkraft för konsumenterna och därmed också våra kunder. Enligt vår konsumentundersökning med fokus på miljöfrågor svarade över 90 procent att de ofta eller ibland letar efter miljömärkningar när de köper drycker, och 53 procent angav att miljömärkningar gör det mer sannolikt att de ska överväga ett varumärke. Och eftersom hälften av våra kunder på global nivå känner till etiketten för Forest Stewardship Council™ (FSC™) hjälper vårt stöd för FSC-märkningen till att driva fram positiva konsumentval.

FSC-licenskoden för Tetra Pak is FSC™ C014047.

Konsumentinsikter

Genom den miljöundersökning som vi gör vartannat år får vi en insikt i vilka miljöförväntningar konsumenter i hela världen har, vilket hjälper oss att identifiera möjligheter och risker samt dela med oss av insikter och engagera kunderna. I den senaste undersökningen (2019) deltog 7 500 konsumenter på 15 marknader i hela världen. Bland de viktigaste resultaten kan nämnas:

  • 86 procent förväntar sig ett ökat fokus på miljöfrågor under de kommande fem åren.
  • 53 procent säger att klimatsmarta förpackningsmaterial kan bygga upp varumärkespreferenser – en ökning jämfört med 2017 års nivå på 43 procent.
  • Sociala nätverk har ökat kraftigt i popularitet sedan 2017 och är nu den mest gynnade kanalen för information om livsmedels- och dryckesförpackningar, som framhålls av 21 % av konsumenterna. Samtidigt minskade informationen på förpackningar från 26 % till 20 %.
  • 91 procent säger att de tittar efter miljömärkningar på produkterna de köper, medan en av fyra känner igen FSC-märkningen.
  • Återvinning är den vanligaste aktiviteten som konsumenterna ägnar sig åt (50 procent), följt av en reducering av matsvinn (44 procent).
  • Miljöprodukterna tycks ha blivit mer lättillgängliga och enklare att känna igen. Och barriärerna minskar, särskilt i utvecklingsländerna.