Vi hjälper våra kunder att lyckas

Ett sätt för oss att stödja våra kunder är att hjälpa dem att investera klokt i nya produkter eller processer – särskilt på hållbarhetsområdet. Exempelvis kan vårt verktyg för total ägandekostnad hjälpa kunderna att väga upp kapitalkostnader mot långsiktiga driftkostnader samt underhållsbehov kontra miljöprestanda. Detta gör att vi kan beräkna den totala ägandekostnaden under utrustningens eller produktens hela livslängd.

Expert Services hjälper kunderna att mäta, jämföra och förbättra sina resultat inom alla verksamhetsområden och livsmedelsskydd. Ett av fokusområdena för denna tjänst är Miljö, som ser till allt från vatteneffektivitet och behandling av avloppsvatten till energieffektivitet, produktavkastning, avfall och koldioxidutsläpp.

Expert Services i arbete

– En juiceproducent i Nordamerika bad oss hjälpa till att minska företagets miljöpåverkan. Ett ett sju veckor långt projekt hade vår kund minskat koldioxidutsläppen med 20 procent, sänkt vattenförbrukningen med 30 procent och uppnått kostnadsbesparingar på en halv miljon euro.

– En mejerikund i Asien behövde sänka sin vattenförbrukning rejält. Efter att ha följt vår rekommendation att installera nya ventiler lyckades företaget uppnå vattenbesparingar på 40 procent samt minska användningen av rengöringsmedel, samtidigt som rengöringsresultaten förbättrades.

– En mejerikund i Europa bad oss om hjälp med att minska företagets elförbrukning. Genom att följa vår rekommendation om att uppgradera pumparna (som nu drivs med 40 procent mindre elektricitet) har företaget sänkt sina verksamhets- och driftkostnader.

Läs fler exempel på Expert Services i arbete

I Sverige erbjuder vi åtkomst till processutvecklingscentret. På den här flexibla pilotanläggningen får kunderna möjlighet att konfidentiellt utveckla och testa nya livsmedels- och dryckesprodukter i sitt arbete med att utvärdera och optimera sina process- och förpackningslösningar. Vårt expertteam finns på plats för att erbjuda planeringsstöd, relevant drift och snabb justering av parametrar.