Skydda planeten – hur gör vi det?

Vår strategi för att skydda planeten grundar sig på vårt engagemang för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. För detta ändamål har vi arbetat i flera år för att minska miljöpåverkan och öka förnybarheten för våra förpackningar. Nu ökar vi våra insatser när vi följer vår vision om den perfekta dryckeskartongen: en helt förnybar och återvinningsbar förpackning.

Samtidigt bidrar vi till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp genom att sträva efter att minimera effekterna i hela vår värdekedja. Vi skyddar den biologiska mångfalden, och etablerar förvaltning av vatten, genom att arbeta med våra leverantörer och genom tredjepartsverifiering. Vi arbetar också för att optimera vår egen verksamhet och, genom våra lösningar och tjänster, våra kunders. Och slutligen främjar vi återvinning och cirkularitet, genom våra egna aktiviteter och genom partnerskap över hela världen.

VÅRA PRIORITERINGAR

Tre medarbetare i möte

Kundengagemang

Vårt mål är att skapa och dela mervärde för och med våra kunder med hjälp av våra produkter och tjänster.

Korkar av sockerrörs- och växtbaserad plast

Ansvarsfull spårning

Varje inköpsbeslut som vi som företag gör har betydelse. Ansvarsfull spårning innebär att se bortom traditionella faktorer som kostnad, kvalitet och leveranstid i vårt beslutsfattande.

Vindkraftverk som producerar energi

Miljöpåverkan

Vi samarbetar med leverantörer och kunder för att minimera vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan – från spårning till produktion, användning och sluthantering.

Använda kartonger

Cirkulär ekonomi

Vår verksamhet förhindrar att livsmedel går till spillo och optimerar användningen av resurser. Cirkularitetsprinciperna är en mycket central del av vår verksamhet. Vår syn på värdekedjan och våra samarbeten bidrar till att normalisera den cirkulära ekonomin.

Återvinning

Återvinning efter konsumentledet

Vi arbetar proaktivt och banbrytande med att se till att kartongförpackningar samlas in, sorteras och återvinns så att de kan fortsätta leverera mervärde. En välfungerande värdekedja för återvinning förhindrar nedskräpning, sparar resurser och minskar klimatpåverkan – vilket är viktiga delar i en gemensam, hållbar framtid.

VÅRA BERÄTTELSER

Green Roof Project

Green Roof Project

Ett vägledande initiativ i Thailand firar ett decennium av att hjälpa människor i nöd samtidigt som de går i bräschen för kartongsamling och återvinning.

Tetra Pak-anläggningen Binh Duong

Hållbara byggnader

Utöver våra effektiva produktionsprocesser gör kvaliteten på våra byggnader en betydande skillnad för hållbarheten i vår verksamhet.

Mor och barn, papperssugrör

Innovationer inom sugrör

Tetra Pak är det första kartongförpackningsföretaget som lanserar papperssugrör i Europa. Vi arbetar nu också med ett antal teknikledare för att utforska biologiskt nedbrytbara alternativ.