Introduktion

Ansvarsfullt branschledarskap och hållbara företagsstrategier är själva kärnan i vårt företag. Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Och vi lovar att göra det på ett sätt som bevarar det goda, PROTECTS WHAT'S GOOD™: skydda livsmedel, människor och planeten.

Livsmedel

Vi är fast beslutna att hjälpa till att skapa en framtid med säkra och hållbara livsmedelssystem. Våra förpackningar skyddar livsmedel och hjälper till att göra säkra, näringsrika och smakrika produkter tillgängliga för en större del av världens snabbt växande befolkning. Våra lösningar bidrar till att förhindra livsmedelsförluster och matsvinn i hela värdekedjan. Och via våra partnerskap utvecklar och upprätthåller vi program som hjälper till att stoppa hunger, uppnå livsmedelssäkerhet, förbättra nutritionen och främja hållbart jordbruk och produktion.

Människor

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är säker, inkluderande och rättvis – där olikheter respekteras. Vi arbetar dessutom för att skapa positiva sociala effekter i vår värdekedja samt hjälpa samhällena och bedriva alla aspekter av vår verksamhet med integritet.

Planeten

Vi anser att företag bör arbeta för att ha en positiv inverkan på vår planet. Vi utvecklar och erbjuder hållbara och innovativa process- och förpackningslösningar som kan göra skillnad samt hjälpa till att skydda och återställa planetens klimat, resurser och biologiska mångfald. Vi genomför konsekventa åtgärder i hela vår värdekedja som bidrar till en hållbar framtid, utan att kompromissa med livsmedelssäkerhet eller kvalitet.