Drivs av vårt syfte, i år och varje år

Ansvarsfullt branschledarskap och hållbara företagsstrategier är själva kärnan i vårt företag. Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Och vi lovar att bevara det goda: skydda livsmedel, människor och planeten.

I årets rapport redogör vi för vår integrerade syn på hållbarhet och våra framsteg när det gäller att nå vår ambition att leda hållbarhetsomställningen genom att göra följande:

Bidra till säkra och hållbara livsmedelssystem 

Vår ambition är att bidra till säkra, smidiga och hållbara livsmedelssystem som ger tillgång till säkra, prisöverkomliga och näringsrika livsmedel och som minimerar matsvinnet och matavfallet inom hela värdekedjan. Vi arbetar för att föra samman aktörer inom hela värdekedjan som delar vår ambition.

Agera för naturen 

Vi agerar för naturen genom ansvarsfulla inköpsmetoder och strategiska partnersamarbeten för att bevara och rädda den biologiska mångfalden, mildra och anpassa oss till klimatförändringarna och bidra till global vattenresiliens. Förutom att vi säkerställer att 100 % av kartongen i våra förpackningar kommer från skogar certifierade av Forest Stewardship Council™ (FSC™) och andra kontrollerade källor har vi flera kraftfulla initiativ på gång. 

Vidta åtgärder för klimatet 

Vi vidtar åtgärder för att mildra klimatförändringarna genom att minska koldioxidutsläppen1 från vår verksamhet, våra produkter och vår värdekedja. Under 2021 minskade vi klimatavtrycket genom växthusgasutsläppen från vår drift (Scope 1 och 2 samt affärsresor) med 36 % jämfört med referensåret 2019 2, en utveckling vi planerar att bygga vidare på. 

Driva fram cirkulära lösningar 

Vi driver fram cirkulära lösningar genom att ta fram återvinningsbara förpackningar för flytande livsmedel, använda återvunna och förnybara material och utöka insamlingen och återvinningen för att hålla materialen i bruk och långt borta från deponierna. Under 2021 investerade vi 40 miljoner euro i insamlings- och återvinningsinfrastruktur som bidrar till att 50 miljarder kartonger kan samlas in och transporteras till återvinningsföretag. 

Skapa positiva effekter för människor och samhällen

Vi strävar efter att skapa positiva sociala effekter för medarbetare och människor inom vår värdekedja genom att erbjuda en trygg och inkluderande arbetsmiljö och säkerställa ansvarsfulla affärsmetoder. Vi lanserade det första företagsomfattande programmet för psykiskt välbefinnande och fick 4 % fler kvinnor på ledande befattningar, från 14 % 2020 till 18 % 2021. Vi fortsatte också vår uppsökande verksamhet för att förbättra livet för människor i de samhällen där vi verkar.

Få en överblick över våra prestationer

Utforska mer

En inuit på ett isflak

Go nature. Go carton.

På Tetra Pak befinner vi oss på en resa för att leverera världens hållbaraste livsmedelsförpackning.

Pojke med fotboll

Moving Food Forward

För en värld med säkra och hållbara livsmedelssystem

1Fokus i vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen är att undvika och att minska utsläppen av växthusgaserna i samband med våra produkter och vårt företag samt att koldioxidkompensera för att balansera oundvikliga återstående utsläpp med naturbaserade lösningar och andra initiativ.

2Scope 1 och 2 GHG-utsläppen minskade sammanlagt med 27 % jämfört med referensåret 2019.