6–8 april 2021

CheeseExpo Global Online

CheeseExpo – den dynamiska branschmässan som sammanför Wisconsin Cheese Makers Association med världsberömda Center for Dairy Research – flyttar online som CheeseExpo Global Online den 6–8 april 2021.  Branschinnovationer, teknik- och marknadsseminarier i världsklass och viktiga kontakter mellan leverantörer och företag inom mejeribearbetning är själva kärnan i CheeseExpo Global Online. 

CheeseExpo Global Online erbjuder tre dagar av värdefulla programpunkter, nätverkande, onlineutställningar och sponsoraktiviteter.

Ta reda på mer och registrera dig på CheeseExpo

Tetra Pak på CheeseExpo

Tetra Pak® kokare/töjare DDA – ger maximal kontroll för din pasta filata-process

Med fokus på ökad avkastning, produktkvalitet och minskad miljöpåverkan har vi utvecklat Tetra Pak® kokare/töjare DDA torrkokare för pasta filata-ost. Genom att tillämpa nio oberoende värmezoner med integrerad ingredienstillsats ger den här innovativa maskinen maximal kontroll i en verklig torrkoknings-/töjningsprocess.

Tetra Paks föredragshållare:

Peter Nelles, Technical Product Manager

om att uppnå maximal kontroll över din pasta filata

Peter Nelles, Tetra Pak