2018-07-15
CHICAGO, USA

​​​​​​​​​​​​​​​​​IFT18: A MATTER OF SCIENCE + FOOD​​​

International Food Technology conference (IFT18) 15–18 juli

A Matter of Science + Food – A Matter of Importance.
Sedan 1939 har IFT samlat de mest kreativa personerna inom livsmedelsvetenskap och teknik för att samarbeta, lära sig och bidra. Målet är att inspirera och förvandla de gemensamma vetenskapliga kunskaperna till innovativa lösningar som människor världen över kan dra nytta av.

Vid årets IFT-evenemang i Chicago höll Tetra Pak och Bühler ett vetenskapsbaserat symposium om en lösning med en elektronstråle med låg energi för livsmedelsförpackningar och möjligheterna att använda detta inom branschen för torra livsmedel. Tetra Pak presenterade eBeam-tekniken och dess framgångsrika historia för förpackningsbranschen, medan Bühler presenterade teknikens framtida möjligheter: tillämpning inom branschen för torra livsmedel.​

Läs mer om symposiet Low Energy Electron Beam​

Läs mer om IFT2018 https://www.iftevent.org/​​

IFT 2018