7 och 8 mars 2023, Lund

Rundabordssamtal om innovation

Dagens utmaningar inom global hållbarhet och livsmedelsförsörjning är en monumental uppgift som ingen aktör kan lösa på egen hand. Vårt svar måste bygga på innovation och genomföras med hjälp av samarbeten med akademiska institutioner, uppstartsbolag, ledande teknikföretag och kunder. 

I samarbete med Lunds universitet har Tetra Pak äran att stå värd för två dagars rundabordssamtal om innovation, där vi samlar en lång rad branschledare för att utbyta best practice om hur vi kan samarbeta för en mer hållbar framtid.  

Lunds universitet

Evenemanget äger rum den 7 och 8 mars 2023 i AF-borgen (ett 1800-talsslott i hjärtat av Lund) och bland gästföreläsarna återfinns Volvo, IKEA, P&G, Mastercard och Philips. De delar med sig av sina insikter om hur vi kan skapa en innovativ kultur och driva hållbarhetsfrågor i hela distributionskedjor. 

Dag 1: 7 mars  Omställning för cirkularitet och hållbarhet
Dag 2: 8 mars Innovationssamarbeten och en samskapande kultur

Dagordning för rundabordssamtal, 7 mars

Dag 1: Omställning för cirkularitet och hållbarhet

Dagordning för rundabordssamtal, 8 mars

Dag 2: Innovationssamarbeten och en samskapande kultur

Tetra Paks talare

Laurence Mott, Tetra Paks Executive Vice President for Development & Technology, kommer att hålla ett föredrag med efterföljande frågestund om vikten av samarbetsnätverk för att lösa hållbarhetsutmaningar. Utifrån sina erfarenhet av att bygga upp Tetra Paks eget innovationsekosystem kommer han att tala om hur dessa värdefulla samarbeten hjälper företag i deras omställning till ökad hållbarhet.

Rundabordssamtalen om innovation är ett fantastiskt tillfälle att få höra innovationsledare från en rad olika branscher och ta del av insikter och vägledning som du kan använda i arbetet med dina egna hållbarhets- och cirkularitetsmål.