​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Våra varumärken

AB Tetra Pak grundades 1950. Sedan dess har namnet Tetra Pak använts i alla bolagsnamn och som varumärke för alla våra produkter.​

Vår strategi är att bygga värde kring just märket Tetra Pak®. För att kunna skilja våra olika förpackningsmaterial och förpackningsformer åt ger vi dem olika namn med TETRA som prefix. Vi skapar även varumärken för artiklar, till exempel korkar och förslutningar, och för vissa evenemang eller kampanjer. Varumärken av den senare typen innehåller inte TETRA eller PAK, men marknadsförs ändå under märket Tetra Pak®.

Vår första förpackning i form av en tetraeder utvecklades 1946. I dag är Tetra Classic® den enda förpackningsform i vår produktportfölj som har den här formen.

Vår nästa förpackningslösning i ordningen var en rektangulär kub som skapades 1959 och först såldes under varumärket Tetra Pak®. År 1963 bytte förpackningen varumärke och blev Tetra Brik®. Sedan följde Tetra Rex® med takåsdesign 1965, Tetra Top® 1986, Tetra Fino®, Tetra Prisma® och Tetra Wedge®, vilka alla registrerades 1997, Tetra Recart® 2003, Tetra Gemina® 2007 och vår senaste förpackning Tetra Evero® 2011.

Mottostämpeln fungerar huvudsakligen som vår signatur. Den består av vårt företagsmärke och namnet Tetra Pak omgivet av vårt motto, PROTECTS WHAT'S GOOD. Varumärket och namnet på en ny produkt eller tjänst är mycket viktiga hjälpmedel när vi ska nå ut och marknadsföra produkten eller tjänsten.

Kvinna med Tetra Classic kartongförpackning

Den begreppsmässiga betydelsen av namnet

TETRA PAK®​ är en kombination av två ord – TETRA och PAK. De båda orden har ingen begreppsmässig betydelse, varken var för sig eller tillsammans.​

Ordet "TETRA" kommer från "tetraeder", den form som vår första förpackning för flytande livsmedel hade.

1. "TETRA"

Ordboksdefinitioner av TETRA:
a) ett prefix med betydelsen att ha fyra delar, t. ex. tetravalent, tetraklorid.
b) sydamerikansk sötvattensfisk i familjen Characidae.​

2. "PAK"

Ordet "PAK" är ett slags förkortning av ordet "paket" eller "förpackning"
Eftersom det här är en unik ordkombination har vi kunnat registrera den som varumärke och har på så sätt fått ensamrätt på att använda den.​​

Lista över varumärken med allmän beskrivning

I följande lista återfinns de populäraste varumärkena som ägs och används av Tetra Pak Group och våra auktoriserade användare. Listan är inte heltäckande och endast avsedd som information. Om ett varumärke inte finns med på listan betyder inte att vi avstår från rätten till det varumärket eller andra immateriella rättigheter som tillhör oss.

Listan omfattar även lämpliga allmänna benämningar på alla produkttyper, maskiner eller tjänster. De allmänna benämningarna är avsedda att användas i samband med respektive varumärke och på det sätt som beskrivs i avsnittet Allmänna regler för korrekt användning på den här webbplatsen. Öppna eller ladda ned listan över Tetra Paks varumärken (pdf)

Våra logotyper och vår företagssymbol

Vår mottostämpel

Mottostämpeln fungerar huvudsakligen som vår signatur. Den består av vårt företagsmärke och varumärket Tetra Pak, omgivet av vårt motto: PROTECTS WHAT’S GOOD. Mottostämpeln använder vi i olika sammanhang där den är lämplig och relevant.​
Tetra Pak mottostämpel

Logotypen

Logotypen är vår företagssignatur och används på baksidan av Tetra Pak litteratur, på skyltar vid eller på byggnader och på vår utrustning. Den kan även användas när det inte finns utrymme nog för att tvåraderslogotypen ska få plats i sin korrekta utformning.​
Logotypen för Tetra Pak

Tvåraderslogotypen

Tvåraderslogotypen består av logotypen med mottot placerat nedanför: PROTECTS WHAT’S GOOD. Använd den bara när det inte finns tillräckligt med plats för den fullständiga mottostämpeln.
Tvåraderslogotypen

Företagsmärket

Vårt företagsmärke används för att identifiera alla bolag i Tetra Laval Group. Det kan användas separat eller kombineras med varumärket Tetra Pak. Notera att det aldrig får användas i någon annan kombination. Företagsmärket används på byggnader, på förpackningsmaterial och i andra situationer där mottostämpeln eller logotypen är för stor för att få plats i sin helhet.​
 Tetra Pak företagssymbol

Tetraeder

En tetraeder är en tredimensionell figur med fyra trianglar. Om du lyfter upp tre trianglar (1) skapar du en tetraeder som på bilden ovan (2). I regel visas den i 3D, (3).​​
tetraeder