Lausanne, Schweiz, 22 feb. 2021

Tetra Pak lanserar certifierade återvunna polymerer

Tetra Pak har i dag meddelat att man planerar att införa certifierade återvunna polymerer. Företaget blir därmed först i förpackningsindustrin för livsmedel och drycker att få certifieringen Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) Advanced Products. Företagets kartongförpackningar med attribuerade[1] återvunna polymerer är nu tillgängliga för livsmedels- och dryckestillverkare.

Förändringen utgör ett viktigt steg i Tetra Paks arbete för cirkularitet, som bland annat omfattar följande: minimalt beroende av fossilbaserade resurser, ansvarsfull anskaffning av råmaterial, förpackningsdesign som underlättar återvinning och förhindrar nedskräpning samt främjande av samarbeten för att bygga upp en effektiv global infrastruktur för insamling och återvinning.

Alejandro Cabal, Vice President Packaging Solutions, Tetra Pak, kommenterade: ”Vi har skrivit under Ellen MacArthur New Plastics Economy Global Commitment och därmed förbundit oss att använda i genomsnitt minst 10 procent återvunnet plastinnehåll i kartongförpackningar som säljs i Europa till år 2025, förutsatt att lämplig, livsmedelsklassad och återvunnen plast är tekniskt och ekonomiskt tillgänglig. Efter ett nära samarbete med INEOS och RSB de senaste månaderna kan vi nu erbjuda kartongförpackningar som innehåller attribuerade återvunna polymerer, vilket ytterligare stärker hållbarhetsomställningen i livsmedelsindustrin”.

Genom att använda återvunnet material kan vi bidra till ökad återvinning och att det blir mer lönsamt med återvinning. Tillförlitlig anskaffning och kvalitet kan dock vara en utmaning på grund av den begränsade tillgången på livsmedelsklassad, återvunnen plast på marknaden för närvarande.  

Därför inledde Tetra Pak ett nära leverantörssamarbete för att undersöka om återvunna polymerer kunde användas i kartongförpackningar. INEOS valdes ut att tillhandahålla den första omgången attribuerad återvunnen polyetylen (PE). Företaget är en global tillverkare av petrokemikalier, specialiserade kemikalier och oljeprodukter. De använder PLASTIC ENERGY:s avancerade återvinningsprocess för att konvertera plastavfall till kvalitetspolymerer. På så sätt ersätts oljebaserade produkter med material med identiska egenskaper och samma renhetsgrad som nyproducerad plast.

Alejandro Cabal tillägger: ”RSB intygar att de attribuerade återvunna polymerer som används i korkar, toppar och/eller beläggningar på kartongförpackningar från Tetra Pak är hållbart producerade[1]. Att bli först i branschen med att tilldelas RSB:s Advanced Products-certifiering utgör ännu en milstolpe på vår resa mot världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning: en kartongförpackning tillverkad enbart av förnybara eller återvunna material, som är smidig och säker – och därmed möjliggör ett tåligt livsmedelssystem – och som är helt återvinningsbar och koldioxidneutral. Att kunna kvalificera och garantera påståenden om massbalans är avgörande för att säkerställa transparens och ansvar i systemet och därmed stärka förtroendet ur ett slutanvändarperspektiv”.

I enlighet med attributionsmetoden för RSB-ansvarskedjan[2] är plasten tillverkad av en blandning av återvunna och icke-återvunna material, men motsvarande massa återvunna material har spårats genom Tetra Paks distributionskedja.

Initiativ av det här slaget ligger helt rätt i tiden. Återvinning har blivit den självklara lösningen på förpackningsproblemet i omställningen mot ett cirkulärt samhälle. Världen kan emellertid inte förlita sig på enbart återvinning, eftersom produktionen av fossilbaserad plast fortsätter öka – år 2019 uppgick den till omkring 368 miljoner ton.[3] Samtidigt kan nya regelverk världen över om ökad andel återvunnet material få producenter att köpa återvunnet material, vilket ökar efterfrågan och därmed uppmuntrar till ett större utbud. Icke-statliga organisationer ger ett starkt stöd till den här omställningen. Den senaste Global Commitment-rapporten om nya framsteg publicerades av Ellen MacArthur Foundation i november 2020. Trots att andelen återvunnet innehåll i förpackningar har ökat med ”22 procent per år och antalet reduktionsmål har mer än fördubblats måste arbetet gå betydligt snabbare de kommande åren för att införa cirkulär användning av allt, så att det blir kvar i ekonomin och inte hamnar i miljön”.[4]

Alejandro Cabal avslutar: ”Det är lång väg kvar innan växtbaserade och återvunna polymerer blir standard. Vi samarbetar med partners för att utforska området hållbara polymerer ytterligare, samtidigt som vi fortsätter utvärdera användningen av alternativa växtbaserade produkter och återvunna fiberbaserade material. Vårt långsiktiga mål är tydligt: att använda förnybara eller återvunna polymerer i alla våra förpackningar och därmed sätta stopp för utvinningen av fossila råvaror. Det krävs samordnade insatser och uttalat stöd från flera företag och andra aktörer för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp”.


[1] De återvunna polymerer som används i Tetra Paks kartongförpackningar produceras i enlighet med attributionsmetoden för RSB-ansvarskedjan (RSB Advanced Products kategori III, återvunnet råmaterial – 100 procent attribuerat). Det innebär att plasten är tillverkad av en blandning av återvunna och icke-återvunna material, men att motsvarande massa återvunna material har spårats genom Tetra Paks distributionskedja. Det här verifieras av en tredjepartsgranskare i enlighet med RSB Chain of Custody-proceduren som är en del av RSB Advanced Products-certifieringen.
[2] Se https://rsb.org/the-rsb-standard/about-the-rsb-standard för mer information.
[3] RSB Advanced Products kategori III, återvunnet råmaterial – 100 procent attribuerat. Tetra Paks RSB-certifieringskod är SCS/RSB-C-0039.
[4] Källa: https://www.statista.com/statistics/282732/global-production-of-plastics-since-1950/
[5] Källa: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Global-Commitment-2020-Progress-Report.pdf

Presskontakt för mer information

Lucia Freschi, Tetra Pak, tel: +39 347 2632237

Tetra Top® carton packages with RSB certification

Tetra Pak® kartongförpackningar med RSB-certifiering

Alejandro Cabal, Vice President Packaging Solutions

Alejandro Cabal, Vice President Packaging Solutions