Lausanne, Schweiz, 24 maj 2021

Tetra Pak uppmanar fler kvinnor att söka sig till livsmedels- och dryckestillverkningsindustrin

Tetra Pak lyfter fram behovet av att öka mångfalden inom tillverkning av livsmedel och drycker för att ta itu med några av de viktigaste frågorna som sektorn står inför: livsmedelssäkerhet, livsmedelstillgänglighet och hållbarhet

Lausanne, Schweiz (24 maj 2021) Tetra Pak ser en möjlighet för fler kvinnor att börja arbeta inom tillverkningsindustrin för livsmedel och drycker, för att uppnå större mångfald och skapa förändringar. Det krävs en mängd olika kompetensuppsättningar för att öka innovationen inom förpackningsbranschen för livsmedel – inom allt från maskin- och automationsteknik till mikrobiologi och livsmedelsvetenskap. Enligt World Economic Forums rapport om könsklyftor (Gender Gap report), innehas endast en tredjedel av rollerna i tillverkningssektorn av kvinnor, en siffra som sjunker till 21 procent när det gäller högre chefsbefattningar.

”Tillverkningsindustrin har inte alltid varit det mest attraktiva karriärvalet för kvinnor, på grund av stereotyper och traditioner i den här kraftigt mansdominerade sektorn. Nu finns det dock ett lysande tillfälle att uppnå större mångfald och för kvinnliga innovatörer att hjälpa oss att skydda våra globala distributionskedjor för livsmedel till kommande generationer”, säger Laurence Mott, Executive VP, Development and Engineering på Tetra Pak.

Marie Sandin, Vice President Engineering and Plant Automation på Tetra Pak, säger: ”Våra globala livsmedelssystem står inför många utmaningar – kopplade till klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och -hygien och distribution. Vi kan göra skillnad på alla de här områdena, men vi kan uppnå betydligt mer om vi engagerar fler kvinnor i rörelsen. Covid-19-pandemin har kastat ljus på allvarliga miljöproblem, men också på vikten av tillgång till säkra livsmedel och det krävs att alla kavlar upp ärmarna för att lösa de här växande utmaningarna”.

Abigail Dagadu, Tetra Pak Food Science Lead, USA & Canada, säger: ”Jag ser möjligheter för kvinnor att kliva in på det livsmedelsvetenskapliga området och göra skillnad. Med utgångspunkt i mina egna erfarenheter är det mitt jobb att försöka hitta innovativa lösningar på några av dagens viktigaste problem i dag: Det gäller allt från osäker livsmedelsförsörjning och svält till ämnesomsättningssjukdomar som fetma och diabetes. Nu har vi chansen att verkligen driva på samhällsförändring och jag vill uppmuntra alla unga kvinnor med kvalifikationer inom vetenskap, teknik, maskinteknik och matematik (STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics) att överväga en karriär i livsmedels- och dryckesindustrin”.

Laurence Mott säger:​ ”Vi har ett antal kvinnor i ledande roller inom Automation and Digital, Programme Management, Systems Engineering samt Materials and Packaging och vårt Future Talent-program för nyutexaminerade hjälper till att lyfta fram nästa generation kvinnliga ingenjörer och ledare – men vi kan ändå göra mer. Ett företags framgångar beror inte bara på kompetensen hos dess medarbetare, utan också på dess mångfald”.

Kvinnor inom innovation

Vi är stolta över att få presentera kvinnor på Tetra Pak som driver innovationsarbetet framåt och förändrar vårt sätt att arbeta, förbättrar vårt sätt att skapa och revolutionerar vår inverkan på världen runt omkring oss.

Kvinnor inom innovation

Vi är stolta över att få presentera kvinnor på Tetra Pak som driver innovationsarbetet framåt och förändrar vårt sätt att arbeta, förbättrar vårt sätt att skapa och revolutionerar vår inverkan på världen runt omkring oss.

Tetra Pak stöder International Women in Engineering Day (INWED), ett internationellt initiativ som genomförs den 23 juni för att hylla kvinnliga ingenjörer och deras arbete och resultat. Dagen är ett viktigt tillfälle att höja kvinnors profil inom innovation och lyfta fram alla fantastiska karriärmöjligheter som finns. För att fira den kommande dagen har Tetra Pak publicerat broschyren Innovationsröster (pdf). Här lyfter vi fram exempel på kvinnliga medarbetare från hela världen, i olika roller och med varierande akademisk bakgrund. Vi berättar också hur de hjälper till att framtidssäkra vår globala distributionskedja för livsmedel.

Tetra Pak Innovation

Karriär inom Tetra Pak

Presskontakt för mer information

Tetra Pak
Zoe Ngobeni
Uzothile.ngobeni@tetrapak.com

Brands2Life
Nikhol Hui
Nikhol.hui@brands2life.com

Smiling woman at work

Kvinnor inom innovation – Leende kvinna på jobbet

Kvinnor inom innovation – Leende kvinna på jobbet

Woman expert doing lab work

Kvinnor inom innovation – En kvinnlig labbexpert

Kvinnor inom innovation – En kvinnlig labbexpert