Forskning visar att livsmedels- och dryckesföretag arbetar för att minska användningen av plast som ett svar på konsumentefterfrågan
 

Tre av de fem vanligaste hållbarhetslöftena från företag handlar om att minska användningen av plast och 77 procent av dem uttrycker en vilja att acceptera kostnaderna för att införa hållbara arbetsrutiner.1 Allt i ett försök att tillgodose konsumenternas krav på ökad hållbarhet – vilket är den främsta drivkraften för att lösa klimatproblemen.

Lausanne, Schweiz (9 april 2024): Dagens livsmedels- och dryckesföretag har föresatt sig att minimera användningen av plast som föredraget2 förpackningsmaterial. Aktuell forskning visar att tre av dem fem vanligaste löftena som företagsledare ger för att lösa hållbarhetsutmaningar handlar om att minska användningen av plast.3 I en studie undersökte Tetra Pak livsmedels- och dryckestillverkares inställning till hållbarhet, i dag och om fem år.4

Hälften av företagen i undersökningen uppgav att konsumentefterfrågan är den huvudsakliga katalysatorn bakom beslutet att införa nya hållbara lösningar på tillverknings- och processområdet. Svaren är ett eko av uppfattningarna i en separat konsumentundersökning som Tetra Pak har utfört om förpackningar.5 Den visade att köpavsikten bland närmare tre av fyra svarande (74 procent) ökade om ett företag pratade om miljöfrågor6, samtidigt som 42 procent ansåg att en ”hållbar förpackning” berättigade ett högre pris.7 Det gör att industrin kan känna sig trygg med att införa en affärsmodell som minskar miljöpåverkan.

Hela 77 procent av företagen som svarade uppgav att de var beredda att acceptera högre kostnader för att kunna införa hållbara tillverknings- och processlösningar8, trots att industrin står inför löpande makroekonomiska utmaningar. Insikterna är i linje med COP28, där många intressenter i privat sektor förband sig att uppfylla hållbarhetsmål och delta i hållbarhetsinitiativ. Det gäller bland annat Tetra Paks handlingsinriktade insatser för att ställa om världens livsmedelssystem.9

Företagens fokus på miljöpåverkan tycks befinna sig vid en tippunkt, där andelen som ser behovet av att snabbt införa metoder som leder till lägre koldioxidutsläpp från världens livsmedelssystem förväntas öka med 10 procentenheter de närmaste fem åren – från 49 till 59 procent. När företagen fick frågan om hur leverantörer av förpacknings- och processlösningar kan bidra hänvisade 65 procent av företagen till vikten av produktutveckling, något som bekräftar den avgörande roll som innovation kan spela i den globala kampen mot klimatförändringar.  

Gilles Tisserand, Vice President Climate & Biodiversity på Tetra Pak, kommenterar: ”Livsmedels- och dryckesindustrin befinner sig vid ett vägskäl där vi behöver stanna upp och hitta nya sätt att bedriva vår verksamhet för att bidra till att lösa klimatkrisen och hantera den oundvikliga inverkan denna har på industrins verksamhet och lösningar. De vänder sig till leverantörer som kan hjälpa dem att blomstra på en marknad med allt tuffare konkurrens och vi står fast vid vårt löfte om att dra vårt strå till stacken och fortsätta innovationsarbetet för att utveckla ny forskning, samarbetande ekosystem och produkterbjudanden”.

Han fortsätter: ”Vår innovationsstrategi drivs av förnybarhet och återvinningsbarhet för att säkerställa minskade koldioxidutsläpp och cirkulär användning av material och samtidigt tillgodose behovet av hållbara livsmedelsförpackningar. Forskningsrön visar att kartongförpackningar av konsumenter ses som den mest ”hållbara” dryckesförpackningen, medan plast anses vara minst hållbart10. Det är ett tydligt bevis på att vi är på rätt väg. Det räcker att konstatera att vi under 2023 sålde 46 procent fler förpackningar tillverkade med växtbaserade polymerer jämfört med 202111 för att se att industrin verkligen vill ställa om”.

Mediekontakter

Lucia Freschi 
Tetra Pak
Tel: +39 347 2632237
Lucia.freschi@tetrapak.com1 På frågan ”Ange i vilken utsträckning ditt företag är berett att acceptera högre kostnader för att kunna införa hållbara tillverknings- och processlösningar” svarade 41 procent att de definitivt är beredda att acceptera högre kostnader, 36 procent att de förmodligen skulle acceptera högre kostnader, 10 procent varken eller, 11 procent att de förmodligen inte skulle acceptera det och 3 procent att de definitivt inte skulle acceptera det.
2 Enligt FN används 36 procent av all plast som produceras i förpackningar – källa: https://www.unep.org/interactives/beat-plastic-pollution/#:~:text=Approximately%2036%20per%20cent%20of,landfills%20or%20as%20unregulated%20waste
3 De fem vanligaste löftena för att uppnå lägre koldioxidutsläpp var minskat beroende av plast, minskad efterfrågan på plastförpackningar för att leverera livsmedel, minskade livsmedelsförluster på livsmedels- och dryckesanläggningar, minskat plastförpackningssvinn i värdekedjan för livsmedel och drycker samt logistikförbättringar i hela värdekedjan.
4 Tetra Paks företagsundersökning om planetära utmaningar och hur de påverkar verksamheten för livsmedels- och dryckesproducenter genomfördes under 2023 genom att använda flera metoder, dels en kvantitativ forskningspanel och dels en kvalitativ komponent (expertintervjuer). I den kvalitativa forskningsdelen genomfördes cirka 20 intervjuer med interna experter på Tetra Pak samt tolv experter från livsmedels- och dryckestillverkare. De valdes ut i samtliga regioner som ingår i projektet. Den kvantitativa forskningsstudien bestod av 346 intervjuer på nitton marknader (Italien, Polen, Spanien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Australien, Indien, Sydafrika, Mexiko, Argentina, Brasilien, Kina, Vietnam, USA, Sydkorea, Saudiarabien, Turkiet och Japan).
5 Tetra Paks senaste konsumentundersökning om hållbara förpackningar genomfördes under 2023 och bestod av sammanlagt 14 500 konsumentintervjuer baserade på en webbenkät på 29 marknader: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Belgien, Danmark, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige, Saudiarabien, Turkiet, Sydafrika, Egypten, Kina, Indien, Japan, Australien, Indonesien, Filippinerna, Sydkorea, Vietnam, Brasilien, USA, Mexiko, Colombia och Argentina.
6 På frågan ”Om ett varumärke kommunicerar/pratar om miljöfrågor, skulle ditt intresse för att köpa varumärket ...” svarade 74 procent att det skulle öka. Totalt underlag 2023: 14 539.
7 På frågan ”Vilken av följande meningar stämmer bäst överens med din uppfattning om en hållbar förpackning?” svarade 42 procent att en produkt i en hållbar förpackning är värd ett högre pris än en produkt i en standardförpackning.
8 På frågan ”Ange i vilken utsträckning ditt företag är berett att acceptera högre kostnader för att kunna införa hållbara tillverknings- och processlösningar” svarade 41 procent att de definitivt är beredda att acceptera högre kostnader, 36 procent att de förmodligen skulle acceptera högre kostnader, 10 procent varken eller, 11 procent att de förmodligen inte skulle acceptera det och 3 procent att de definitivt inte skulle acceptera det.
9 https://www.tetrapak.com/about-tetra-pak/news-and-events/newsarchive/tetra-pak-unveils-action-oriented-approach-towards-food-systems-transformation
10 På frågan ”Vilken av följande typer av dryckesförpackning anser du är mest hållbar?” valde 41 procent av svarspersonerna kartongförpackning, 37 procent glasflaska, 8 procent plastflaska, 8 procent aluminiumburk, 3 procent plastkopp och 3 procent plastförpackning. På frågan ”Vilken av följande typer av dryckesförpackning anser du är minst hållbar?” svarade 32 procent plastflaska, 23 procent plastförpackning, 17 procent plastkopp, 13 procent aluminiumburk, 9 procent glasflaska och 6 procent kartongförpackning.
11 Under 2021 sålde Tetra Pak 7,1 miljarder förpackningar med växtbaserade polymerer, under 2022 8.8 miljarder förpackningar med växtbaserade polymerer och 2023 10,4 miljarder förpackningar med växtbaserade polymerer. I volymerna ingår inte Blend in BIO (BiB) sålda i Brasilien. BiB är en blandning av 75 procent LDPE och 25 procent växtbaserad LDPE.

 

Bilder för nedladdning

gilles tisserand

Gilles Tisserand, Vice President Climate & Biodiversity, Tetra Pak