Tetra Pak presenterar åtgärdsplan för omställning av livsmedelssystem

 Helhetsplan offentliggjord efter COP28:s första Food, Agriculture and Water Day
 

Lausanne, Schweiz, 13 december 2023 – Tetra Pak lanserar en helhetsplan för att driva på omställningen mot säkrare, mer hållbara och tåliga livsmedelssystem1 som utgår från företagets ledande roll i process- och förpackningsindustrin för livsmedel för att uppnå snabb förändring. Planen bygger vidare på företagets ledarroll i Global Dairy Processing Task Force, som är en del av klimatinitiativet Pathways to Dairy Net Zero. Här utforskar vi de innovativa system och tekniker som krävs för att fortsätta minska växthusgasutsläppen i mejeriprocesser.

Charles Brand, Executive Vice President for Processing Solutions & Equipment på Tetra Pak, säger: ”Omställningen av livsmedelssystemen är nödvändig för att skapa en ljus framtid. I dag är systemen ineffektiva och ohållbara och står för över en tredjedel av växthusgasutsläppen,2 samtidigt som en tredjedel av all mat som produceras kastas eller går förlorad.3 Livsmedelssystemen tillgodoser inte heller människors behov, eftersom 9 procent av jordens befolkning går hungrig4 och 30 procent är drabbade av undernäring.5 Dessutom bidrar värdekedjorna för livsmedel till avskogning och minskad biologisk mångfald och anses vara det näst viktigaste området för att hantera klimatförändringarna, efter energi. Vi kan inte fasa ut livsmedel, men vi kan ställa om systemen för att se till att de blir säkrare, tåligare och mer hållbara”.

Tetra Pak har identifierat fyra centrala förändringsområden för att snabba på omställningen av livsmedelssystem. Företaget har även tagit fram färdplaner och mätbara mål för vart och ett av de här förändringsområdena, i linje med den viktiga omställning av livsmedel och markanvändning som har föreslagits av Food and Land Use Coalition.6

  • Möjliggöra omställningen till en mer hållbar mejeriindustri7 genom att minska miljöpåverkan från mejeriberedning och samtidigt främja produktivitet, lönsamhet och försörjning bland småbrukare.
  • Verka för innovation inom nya livsmedelskällor, exempelvis diversifiering med alternativa proteiner, för att komplettera mejerivaror och andra animaliska proteinkällor.  
  • Minska livsmedelsförluster och matsvinn genom att ta fram livsmedelsberedningsteknik som bidrar till mindre livsmedelsförluster vid produktion, bland annat nya lösningar för att förvandla sidoströmmar till mervärdesprodukter. Aseptiska förpackningslösningar spelar redan en viktig roll för att minska matsvinnet genom att förlänga hållbarhetstiden för färska livsmedel utan att man behöver tillsätta konserveringsmedel eller kyla dem. På så sätt kan livsmedel distribueras även till avlägsna områden med otillräcklig infrastruktur för kylkedjor. 8
  • Skala upp tillgången till säkra och näringsriktiga livsmedelmed hållbara livsmedelsförpackningar10 genom att designa och marknadsföra hållbara livsmedelsförpackningslösningar som bevara matens kvalitet och ökar tillgången till säkra livsmedel.

Tillkännagivandet kommer samtidigt som Tetra Pak publicerar ett whitepaper i samarbete med EY Parthenon, där man undersöker viktiga krav på livsmedelssystemen för att göra dem bättre rustade att tillgodose behoven hos både människa och planet till 2040.

Charles avslutar: ”På Tetra Pak ger vi inte tomma löften, utan håller vad vi lovar och driver på omställningen utifrån beprövad vetenskap. Vi hörsammar uppmaningen till engagemang i den privata sektorn genom att presentera både våra ambitioner och vår strategiska plan för att uppnå dem. Både på COP28 och framöver är vi stolta över vårt samarbete med myndighetsintressenter, beslutsfattare, industriintressenter, kunder och viktiga opinionsbildare för att tillsammans ställa om livsmedelssystem och hitta nya livsmedelsvägar framåt”.

MEDIEKONTAKTER    

Lucia Freschi
Tetra Pak 
Tel: +39 347 2632237
lucia.freschi@tetrapak.com

 

1 Definition: Ett livsmedelssystem är ett system som omfattar alla delar (miljö, människor, råvaror, processer, infrastruktur, institutioner, marknader och handel) och aktiviteter relaterade till produktion, beredning, distribution och marknadsföring, tillagning och konsumtion av livsmedel och resultaten av dessa aktiviteter, inklusive socioekonomiska och miljömässiga faktorer. Källa: High Level Task Force on Global Food and Nutrition Security (HLTF) (un.org)
2 Nature Food (vol 2, s. 198–209). Crippa et al. (2021): “Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions”. https://www.nature.com/articles/s43016-021-00225-9
3https://www.wfp.org/stories/5-facts-about-food-waste-and-hunger#:~:text=One%2Dthird%20of%20food%20produced,worth%20approximately%20US%241%20trillion
4FAO. The State of Food Security and Nutrition in the World. https://www.fao.org/3/cc3017en/cc3017en.pdf (2023).
5 Världshälsoorganisationen. Malnutrition. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
6 Food and Land Use Coalition | World Resources Institute (wri.org)
7 Definition: Med hållbar mejeriindustri avses en mejeriindustri som orsakar mindre växthusgasutsläpp genom att införa teknik, utrustning och best practice i produktion och beredning för att tillgodose säker näringstillförsel och försörjning för en miljard människor i framtiden och samtidigt bidra till att skapa en säker framtid för oss alla. https://globaldairyplatform.com/sustainability
8 Kombinationen av aseptisk beredning och aseptiska dryckeskartonger bidrar till att färskvaror blir säkra för förtäring i upp till 12 månader utan behov av konserveringsmedel eller energikrävande kylning.
9 Definition: Näringsprofilen hos förpackade livsmedel fastställs enligt bedömningssystemet Health Star Rating system, Health Star-betyg
10 Hållbar förpackning definieras som en förpackning som uppfyller de funktionella kraven med minimal miljöpåverkan, är tillverkad av ansvarsfullt anskaffade, förnybara eller återvunna material, är återvinningsbar och har ett litet koldioxidavtryck sett till tillverkning, produktion, transport och återvinning.

 

 

Bilder för nedladdning

charles brand

Charles Brand, Executive Vice President for Processing Solutions & Equipment, Tetra Pak

Johan Rockström

Johan Rockström, direktör för Potsdam Institute for Climate Impact Research

group of people

Diane Holdorf, EVP på WBCSD
Charles Brand, EVP Processing Solutions & Equipment, Tetra Pak
Máximo Torero, chefsekonom på FAO
Johan Rockström, direktör för Potsdam Institute for Climate Impact Research