2020-11-12
LAUSANNE, SCHWEIZ

Stora Enso och Tetra Pak undersöker byggandet av en återvinningslinje för förbrukade dryckeskartonger

Stora Enso och Tetra Pak gör gemensam sak för att undersöka möjligheterna att skapa en ny återvinningslinje som på ett betydande sätt ska öka återvinningen av förbrukade dryckeskartonger i Central- och Östeuropa.

De två partnerna ska via en genomförbarhetsstudie bedöma lönsamheten i att bygga en storskalig återvinningslinje för förbrukade dryckeskartonger (UBC) på Stora Ensos pappersbruk i Ostrołęka i Polen. Enligt modellen skulle Stora Enso tillverka massa och separera fibrerna från förbrukade dryckeskartonger på pappersbruket i Ostrołęka och sedan använda de återvunna fibrerna som råmaterial, medan Tetra Pak skulle säkerställa återvinning och återanvändning av polymerer och aluminium som bearbetas av en särskild partner. Om den nya återvinningslinjen blir verklighet skulle den årliga kapaciteten bli 50 000 ton begagnade dryckeskartonger. Det skulle innebära en betydande ökning av återvinningskapaciteten för dryckeskartonger i Europa. Återvinningsgraden för europeiska dryckeskartonger skulle bli högre än de 51 procent som den är i dag. I ett första skede skulle det återvunna kartongmaterialet från konsument komma från länder i Central- och Östeuropa.

”En ny linje skulle vara nästa steg i kretsloppet för förpackningsmaterial och bidra till att göra kundernas varumärken cirkulära. Dryckeskartonger återvinns i dag i stor utsträckning i Europa, och vi vill använda oss av våra kunskaper om fibrer och kartong för att främja och intensifiera återvinning och insamling av kartongmaterial. I vår process på pappersbruket i Ostrołęka används redan återvunna material (OCC). Vi är intresserade av att utveckla det redan välfungerande återvinningssystemet och använda UBC-fibrer av hög kvalitet, säger Markku Luoto, VP LPB Aseptic and CUK, Stora Enso.

”Att arbeta tillsammans med partner i hela värdekedjan är vår främsta prioritet när det handlar om att främja insamling och återvinning av förbrukade dryckeskartonger. Vi är övertygade om att det här partnerskapet kan hjälpa oss att förbättra infrastrukturen för återvinning i Europa och höja återvinningsgraden för förbrukade dryckeskartonger ytterligare i regionen. Det är genom synergier som denna som vi ska gå i spetsen för hållbarhetsomställningen och uppnå en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp”, säger Guillaume Latourrette, Managing Director, Tetra Pak East Europe.

Genomförbarhetsstudien väntas vara klar om sex månader, och efter det kommer ett eventuellt beslut om projektet och tidslinjen att komma.

Presskontakt för mer information:

Venia ZafoliaCommunications Manager East Europe Tetra Pak, tel: +30 694 3477 387