2020-05-20
LAUSANNE, SCHWEIZ

​​​​​​​​​​​​​​​​​Tetra Pak går med i European Alliance for a Green Recovery

Utbrottet av covid-19 har inte bara stört vardagen för många människor utan har även fått betydande ekonomiska effekter i hela Europa och tvingat regeringar till att återuppbygga och ompröva de ekonomiska förutsättningarna.
 
Tetra Pak har gått med i den europeiska alliansen för grön återhämtning, som lanserades av Europaparlamentet den 14 april i syfte att skapa en bättre framtid efter covid-19-pandemin. Målet med alliansen är att sammanföra intressenter i syfte att stödja en grön återhämtningsplan som ska fokusera på kampen mot klimatförändringar, skyddet av den biologiska mångfalden och motståndskraftiga livsmedelskedjor i Europas ekonomiska politik under de kommande sju åren (2021–2027).
 
Tetra Pak kommer tillsammans med 270 andra undertecknande parter – däribland politiska beslutsfattare, företagsledare, finansinstitut, fackföreningar, icke-statliga organisationer och politiska tankesmedjor – att få tillgång till och dela med sig av kunskaper från andra relevanta intressenter och bidra till en snabb återhämtning av ekonomier och samhällen.
 
– Vi har alltid trott på filosofin om grön utveckling: att driva den ekonomiska utvecklingen och samtidigt minimera vår påverkan på miljön. Vårt arbete mot klimatförändringar och för resursskydd, livsmedelsskydd och tillgänglighet går oförtrutet vidare, och vi är glada över att nu gå med i europeiska alliansen för grön återhämtning och tillsammans med våra partners verka för en mer hållbar europeisk ekonomi, sade Tetra Paks VD och koncernchef Adolfo Orive. – Detta är också i linje med våra mål inom ramen för Strategi 2030, nämligen att gå i spetsen för branschens arbete med hållbarhet och göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.
 
Under de närmaste veckorna kommer virtuella möten att hållas, för att utbyta kunskap och innovativa lösningar. Mötena är en plattform för att diskutera vilka lagstiftningsåtgärder som krävs för att nå det slutgiltiga målet om en europeisk grön giv: en klimatneutral ekonomi i Europa år 2050.​

Presskontakt för mer information

Jane Jarosz, Tetra Pak​​​, tel:+00 39 05989 8954​​​

Relaterad material att ladda ned

Adolfo Orive

Adolfo Orive

Adolfo Orive

(BILD, 3 831 KB)

Solar panels on roof

Solpaneler på tak

Solpaneler på tak

(BILD, 2 410 KB)

Tetra Pak site with solar panels

Tetra Paks anläggning med solpaneler

Tetra Paks anläggning med solpaneler

(BILD, 1 341 KB)

Solar panel installation

Solpanelinstallation på Tetra Pak-anläggning

Solpanelinstallation på Tetra Pak-anläggning

(BILD, 1 073 KB)