17 november 2020
LAUSANNE, SCHWEIZ

Undersökningen från Tetra Pak avslöjar en konflikt mellan livsmedelssäkerhet och klimat som har förstärkts genom covid-19-pandemin

  • Livsmedelssäkerhet är ett stort problem för samhället, enligt mer än två tredjedelar av de svarande
  • Oron för klimatet hamnar betydligt högre än allting annat, utom covid
  • Globalt ser 77 % av konsumenterna matsvinn som en stor utmaning

Tetra Pak avslöjar i dag resultaten av företagets globala forskningsstudie, genomförd i samarbete med Ipsos[1], som visar att livsmedelssäkerhet är en viktig samhällsfråga. Samma andel svarspersoner betraktar covid-19 som ett ”verkligt hot”. Oron för miljön fortsätter att vara mycket påtaglig[2], vilket resulterar i ett dilemma hos konsumenterna när de försöker hitta jämvikt mellan de kritiska prioriteringarna för människans existens genom säker mat och hållbarhet.

I den 13:e utgåvan av Tetra Pak Index noteras en tioprocentig ökning av den globala oron över livsmedelssäkerhet och framtida livsmedelsförsörjning. I dag oroar sig 40 %, jämfört med 30 % år 2019. Dessutom anser över 50 % av alla konsumenter att det inte bara är tillverkarnas ansvar att förbättra livsmedelssäkerheten, utan att det även är det viktigaste problemet för företag i dag och i framtiden. Enligt årets studie går hälsan hand i hand med de framväxande problemen med livsmedelssäkerhet och hygien: Två tredjedelar av alla konsumenter sätter likhetstecken mellan att vara hälsosam och att vara skyddad och 60 % av konsumenterna uppger att de oroar sig över om maten de handlar är säker och hygienisk.

På frågan om vad som är viktigast när det gäller förpackningsmaterial, anger konsumenterna att dess viktigaste uppgift är att säkerställa livsmedelssäkerheten. De uttrycker också oro över hur miljöinnovationer inom förpackningsmaterial påverkar livsmedelssäkerheten, trots att merparten av svarspersonerna ser ”användning av klimatsmarta förpackningar” som en av de viktigaste frågorna för livsmedels- och dryckesmärken att hantera – i dag och i morgon.

Adolfo Orive, President och CEO, Tetra Pak, kommenterar: ”Covid-19-pandemin har utmanat status quo, påskyndat trender och skapat ett nytt landskap av konsumentbehov och möjligheter som företag kan bygga vidare på. Framför allt behöver industrin lösa den växande konflikten mellan livsmedelssäkerhet och klimat och arbeta hårt för att nå de två målen att tillgodose människors behov av livsmedel och samtidigt skydda planetens ekosystem. Det är här livsmedelsförpackningar kan ha en viktig roll för att uppnå harmoni.

I nära samarbete med våra kunder och intressenter arbetar vi redan för att utveckla den ultimata hållbara, klimatsmarta livsmedelsförpackningen – en kartongförpackning som är tillverkad av enbart ansvarsfullt anskaffade, förnybara eller återvunna material och som är helt återvinningsbar och koldioxidneutral samt tillåter rumstempererad distribution och uppfyller kraven på livsmedelssäkerhet. Vi ser det här som ett avgörande steg för att bidra till en mer hållbar framtid för nästa generation, särskilt i efterdyningarna av pandemin.”

Tetra Pak Index 2020 lyfter också fram att matsvinn blir en allt viktigare fråga och ses numera som ett problem för över tre fjärdedelar av alla svarande. Covid-19-pandemins effekter på distributionskedjorna har ökat medvetenheten om problemen i samband med matsvinn. Det är högst troligt att den här frågan kommer att engagera allt fler i takt med att världen kämpar med att försörja sin växande befolkning med livsmedel. Konsumenter anger matsvinn som både det miljöproblem som de själva kan påverka i störst grad och som ett av de tre viktigaste prioriteringsområdena för tillverkare. Men otydlig märkning är ett hinder som ger varumärken möjlighet att förbättra kommunikationen. 

Dan Esty, Hillhouse Professor vid Yale University


Dan Esty, Hillhouse Professor vid Yale University, säger: ”Årets Tetra Pak Index belyser de konsumentrelaterade och sociala frågeställningar som växer fram och som i allt högre utsträckning återspeglas i den akademiska forskningen. Med en växande global befolkning som år 2050 kommer att kräva upp till 70 % mer livsmedel i en tid när utmaningarna i fråga om biologisk mångfald, klimatförändringar och livsmedelssäkerhet blir allt mer pressande, finns det ett akut behov av förändring. Djärva initiativ som de som Tetra Pak har tagit för att tänka om i fråga om framtidens livsmedelsförpackningar ligger därför i tiden.”

Dan Esty, Hillhouse Professor vid Yale University


Dan Esty, Hillhouse Professor vid Yale University, säger: ”Årets Tetra Pak Index belyser de konsumentrelaterade och sociala frågeställningar som växer fram och som i allt högre utsträckning återspeglas i den akademiska forskningen. Med en växande global befolkning som år 2050 kommer att kräva upp till 70 % mer livsmedel i en tid när utmaningarna i fråga om biologisk mångfald, klimatförändringar och livsmedelssäkerhet blir allt mer pressande, finns det ett akut behov av förändring. Djärva initiativ som de som Tetra Pak har tagit för att tänka om i fråga om framtidens livsmedelsförpackningar ligger därför i tiden.”

[1] Ipsos är en global ledande inom marknadsundersökningar och levererar tillförlitlig information och insikter om samhälle, marknader och människor.

[2] I Tetra Pak Index 2020 har konsumenternas oro över livsmedelssäkerheten vuxit jämfört med samma tid förra året. 40 % av de svarande inkluderar livsmedelssäkerhet och framtida livsmedelsförsörjning bland de tre mest oroande frågorna, jämfört med 30 % i Tetra Pak Index 2019. 64 % av svarspersonerna uppger att covid-19 är det problem som oroar dem mest, vilket gör att klimatet halkar ned på listan över globala orosmoln: från 63 % år 2019 till 49 % i dag – medan oron över ekonomiska frågor ökar, från 40 % till 47 %.

Presskontakt för mer information

Lucia Freschi, Tetra Pak, tel: +39 347 2632237