Tetra Pak skyndar på lösningar för att minska livsmedelsförluster i produktionen

Initiativ för att bidra till ökad effektivitet och mindre livsmedelsförluster bland livsmedelsproducenter
Enligt beräkningar går 14 procent av världens livsmedel, till ett värde av 400 miljarder US-dollar, förlorade varje år

Lausanne, Schweiz, 3 juli 2023 – Tetra Pak utökar sitt tjänsteutbud för att höja effektiviteten bland livsmedels- och dryckesproducenter. Målet är att minska svinnet i livsmedelsproduktionen när det gäller allt från råmaterial till vattenanvändning och avfallshantering. Satsningen kommer samtidigt som företaget har tilldelats en Excellence-utmärkelse av Kepner Tregoe. Erkännandet ges för företagets arbete med att sprida problemlösningsmetoder vid tillverkning av livsmedelsförpackningar.

En del av det större problem som distributionskedjan för livsmedel tampas med är svinn. Totalt sett i världen1 går cirka 14 procent av alla livsmedel, till ett värde av 400 miljarder US-dollar, förlorade varje år – från skörd till produktion och butikshylla2. Livsmedelsförluster innebär även vattensvinn. World Resources Institute uppger att det i de 1,3 miljarder ton livsmedel som går förlorade globalt varje år finns cirka 200 miljarder kubikmeter vatten.

Roberto Franchitti, Executive VP, Services på Tetra Pak, säger: ”Vi behöver alla dra vårt strå till stacken. Vi kavlar nu upp ärmarna för att försöka bidra till mindre svinn vid livsmedelstillverkning, till exempel genom att förbättra maskinernas prestanda och minimera fel som kan leda till produktionsstopp och påföljande livsmedelsförluster. Vi tänker också fokusera på att renovera befintlig utrustning och uppgradera och sälja vidare begagnade maskiner för att se till att inget går till spillo. I slutändan bidrar detta till ansvarsfulla produktion och en cirkulär ekonomi”.

Tetra Paks lösningssvit för minskade livsmedelsförluster innehåller allt från förbrukningsvaror till komponenter och uppgraderingar för anläggningar, exempelvis vattenfiltreringslösningar och förbrukningsmaterial för att minska mängden avfallsvatten i olika delar av en kundanläggning. Tetra Pak erbjuder även tillgångshanteringslösningar för utrustning, bland annat anpassade resultatbaserade lösningar, underhållsenheter och fjärrsupport. Detta leder i slutändan till ökad drifttid för utrustningen, samtidigt som svarstiderna minskar och reparationer och återanvändning förlänger utrustningens livslängd.

Sasha Ilyukhin, Global VP Processing Services and Services Solutions på Tetra Pak, säger: ”I Nord- och Sydamerika lyckades åtta livsmedelsproducenter som använder sig av Tetra Pak Expert Services för att optimera driftprestanda, tillsammans minska sina CO 2-utsläpp med 7 620 ton, vilket motsvarar 9 procent av deras totala anläggningsutsläpp”. Det är verkligen uppmuntrande att se och vi kommer att gå vidare och införa tjänsterna på fler marknader”.

Matthieu Coupeau, Senior Consultant på Kepner Tregoe, kommenterar: ”Det är med stor glädje som vi belönar Tetra Pak för företagets enastående arbete. Deras problemlösningsförmåga, som bidrar till högre prestanda och löser utmaningar inom livsmedels- och förpackningstillverkning, är särskilt imponerande”.

Kepner Tregoes prisceremoni äger rum den 28 juli i New York, USA.

Mediekontakter

Kontaktperson på Tetra Pak:
Zoe Ngobeni
Tel: +39 346 370 0470
Uzothile.Ngobeni@tetrapak.com

Kontaktperson på Brands2Life
Molly Hall
Tel: +44 20 3927 5937
Molly.hall@brands2life.com

Bilder för nedladdning

Tetra Pak people reviewing carton packages

Medarbetare på Tetra Pak, kartongförpackningar i en distributionslinje

Food production line, conveyor belt

Livsmedelsproduktionslinje

Tetra Pak operator and customer, processing equipment

Tetra Pak servicetekniker och en kund, processanläggning