Tetra Pak och Lactogal minskar koldioxidavtrycket från aseptiska kartongförpackningar med en tredjedel genom att öka andelen förnybart innehåll genom en pappersbaserad barriär

 

·       Den unika förpackningen är förnybar till 90 procent 
·       Återfinns för närvarande på butikshyllor i Portugal, produktionen förväntas nå industriell skala till 2025
 

Lausanne, Schweiz (14 november 2023): Efter en framgångsrik kommersiell konsumentundersökning 2022 har Tetra Pak och Lactogal nu lanserat en aseptisk dryckeskartong med pappersbaserad barriär. Framsteget är en del i en storskalig teknisk validering med runt 25 miljoner förpackningar som för närvarande genomförs i Portugal. Förpackningen tillverkas av cirka 80 procent kartong, vilket ökar det förnybara innehållet till 90 procent och minskar koldioxidavtrycket med en tredjedel (33 procent1). Den är certifierad som Carbon Neutral av Carbon Trust™.2

Växthusgasutsläpp, matsvinn och plastnedskräpning är de tre miljö- och hållbarhetsproblem som oroar livsmedels- och dryckesföretag mest i dag – och situationen väntas kvarstå de närmaste fem åren.3 Den här sortens förpackningslösningar, som utökar pappersinnehållet, minskar koldioxidavtrycket och säkerställer livsmedelssäkerheten, kan hjälpa industrin att hantera de här utmaningarna.

År 2015 blev Tetra Pak först i branschen med att lansera en förpackning tillverkad helt och hållet av växtbaserade och förnybara material – kartong och plast gjord av sockerrör. Förpackningen Tetra Rex® Plant-based är lämplig för kall distribution och helt förnybar. Företaget har hittills levererat ungefär 6,5 miljarder av förpackningarna till kunder över hela världen.

I och med lanseringen av Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf med pappersbaserad barriär (tillsammans med Lactogal) får vi nu en kartongförpackning som kan distribueras i rumstemperatur och samtidigt uppnå målet om 90 procent förnybart innehåll. Det tar Tetra Pak ett steg närmare ambitionen om att leverera en dryckeskartong tillverkad enbart av ansvarsfullt anskaffade förnybara eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala. Företaget siktar på att uppnå produktion av lösningen i industriell skala till 2025.

José Capela, President för Lactogal, kommenterar: ”Vårt samarbete med Tetra Pak utgår från en gemensam tro på att det går att skapa en mer hållbar framtid. Saminnovation är en stor del i detta. Vi gör båda två vårt bästa för att bidra till en ambitiös hållbarhetsomställning och den nya kartongförpackningen, med 33 procent lägre växthusgasutsläpp4, tillsammans med Carbon Neutral-certifieringen från Carbon Trust™, är ett stort steg på vägen mot det här målet”.

Ola Elmqvist, Executive Vice President Packaging Solutions på Tetra Pak, tillägger: ”Utvecklingen utgör en viktig milstolpe i vårt långsiktiga arbete för att designa dryckeskartonger för återvinning – något som fortsätter att ange tonen för den ökade användningen av papper i förpackningar. Genom att kroka arm med Lactogal visar vi nu att det går att främja hållbarheten för aseptiska dryckeskartonger och samtidigt säkerställa livsmedelssäkerhet och livsmedelsförsörjning”.

Tillsammans med sina branschpartners i Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) införde Tetra Pak 2022 riktlinjer för återvinningsbar design för dryckeskartonger, som är tänkta att ge teknisk vägledning för att optimera återvinningen av den här sortens förpackningar. Därefter har även 4evergreen alliance lagt till riktlinjer för design av dryckeskartonger i sin verktygslåda för fiberbaserad cirkularitet. 4evergreen är en branschöverskridande plattform som arbetar för att öka andelen fiberbaserade förpackningar i en cirkulär och hållbar ekonomi – och Tetra Pak är en av grundarna. Plattformens uppdaterade Circularity by Design Guideline omfattar fiberbaserade förpackningstyper med komposit (inklusive dryckeskartonger) och information till designer om huruvida de är kompatibla med specialiserade återvinningsprocesser.

MEDIEKONTAKTER

Lucia Freschi 
Tetra Pak
Tel: +39 347 2632237
Lucia.freschi@tetrapak.com     

 

1 Certifierad av Carbon Trust™ – jämfört med Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf kartongförpackningen med aluminiumskikt.
2 Med ”koldioxidneutral‘’ avses att man, efter att ha minskat CO2-utsläppen genom att byta ut förpackningens fossilbaserade polymerer mot växtbaserade polymerer i största möjliga utsträckning, balanserar de återstående CO2-utsläppen orsakade av tillverkning av förpackningen genom att finansiera Gold Standard-certifierade klimatprojekt runt om i världen.
3 Tetra Paks B2B-forskning om planetära utmaningar och deras inverkan på livsmedels- och dryckestillverkares verksamhet (2023).
4 Certified av Carbon Trust™ – jämfört med Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf kartongförpackningen med aluminiumskikt.Bilder för nedladdning

Tetra brik carton

Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf kartongförpackning med pappersbaserad barriär

Ola Elmqvist

Ola Elmqvist, Executive Vice President Packaging Solutions, Tetra Pak

José Capela, President of Lactogal

José Capela, President för Lactogal