Tetra Pak och Elvir bryter ny mark tillsammans: kartongförpackningar med certifierade återvunna polymerer

De nya korkarna – som innehåller attribuerade återvunna polymerer och har tillverkats på Tetra Paks anläggning i Châteaubriant i Frankrike – har valts ut av Elle & Vire, Frankrikes ledande gräddvarumärke som ingår i Elvirs portfölj.

Lausanne, Schweiz, 12 januari 2022 – Tetra Pak har, i partnerskap med Elvir som är ett dotterbolag till det världsledande mejeriföretaget Savencia Fromage & Dairy, blivit första tillverkare av kartongförpackningar i livsmedels- och dryckesindustrin att lansera en kork som innehåller certifierade återvunna polymerer.

Händelsen är ett viktigt steg i de båda företagens arbete för cirkularitet. Tetra Pak och Elvir har tillsammans tagit fram ett ekonomiskt gångbart användningsområde för plastavfall och ansvarsfullt anskaffade råmaterial, och fortsätter därmed att minimera sitt beroende av nya, fossilbaserade resurser.

Elle & Vire valde HeliCap™ 23-korkar som komplement i serien av gräddbaserade produkter som säljs i 1-liters Tetra Brik® Aseptic Slim-kartongförpackningar. Den återförslutningsbara skruvkorken som försluts i ett steg tillverkas vid Tetra Paks anläggning i Châteaubriant, Loire-Atlantique, Frankrike, som är en anläggning som fått certifieringen Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) Advanced Products och som med stöd av en investering på 100 miljoner euro kunnat snabba på övergången till produktion av fastsatta korkar. Med HeliCap™ 23-kork är det enkelt för konsumenterna att öppna förpackningen, och den har också en väl synlig manipuleringsskyddsring som gör att konsumenten kan vara säker på att produkten inte redan har öppnats.

Chakib Kara, Managing Director France & Benelux vid Tetra Pak, sa: ”Vi är oerhört stolta över det arbete vi utfört tillsammans med Elle & Vire. Båda teamen är väldigt motiverade av vårt gemensamma åtagande, som är att skapa mer hållbara livsmedelssystem. Tillsammans bidrar vi till att göra återvinning mer ekonomiskt lönsamt, samtidigt som vi tillgodoser konsumenternas efterfrågan på ansvarsfulla företag. Jämförande undersökningar visar att våra pappersbaserade förpackningar redan i dag har ett lägre koldioxidavtryck än alternativa lösningar, till exempel glas-, plast- eller metallförpackningar. Att använda kartonger som innehåller attribuerade återvunna polymerer är ett viktigt steg på vår resa mot den ultimata, klimatsmarta livsmedelsförpackningen – en förpackning gjord av ansvarsfullt anskaffade, förnybara eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala.

Annick Renou, Global Marketing Director på Elvir, tillade: ”Genom att använda korkar som innehåller attribuerade återvunna polymerer bryter Elle & Vire ny mark i fråga om cirkularitet. Enligt aktuell forskning oroar sig ungefär tre av fyra konsumenter i Frankrike för miljön, och samma andel säger att deras benägenhet att köpa en produkt ökar om ett varumärke arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi är glada över att få tillgång till Tetra Paks expertkunskaper och förmåga att levererar en sådan innovativ och hållbar förpackningslösning. Jag är övertygad om att det här kommer att stärka vår ledande ställning på marknaden för gräddprodukter och leva upp till konsumenternas förväntningar.”

De nya korkarna med attribuerade återvunna polymerer tillverkas i enlighet med attributionsmetoden för RSB-ansvarskedjan. Det innebär att plasten är tillverkad av en blandning av återvunna och icke-återvunna material, men att motsvarande massa återvunna material har spårats genom Tetra Paks distributionskedja. Det här verifieras av en tredjepartsgranskare i enlighet med RSB Chain of Custody-proceduren, som är en del av RSB Advanced Products-certifieringen.

Marco Marchetti, VP Packaging Materials, Sales & Distribution Solutions vid Tetra Pak, sa: ”Tetra Pak har skrivit under Ellen MacArthur New Plastics Economy Global Commitment och har därmed förbundit sig att använda i genomsnitt minst 10 procent återvunnet plastinnehåll i kartongförpackningar som säljs i Europa till år 2025. Efter att ha lyssnat på Elle & Vires krav och aktiverat vårt system med innovativa partner, till exempel INEOS och RSB som hjälper oss att komma bort från nya, fossilbaserade resurser, är vi nu ett steg närmare mot att nå detta mål.”

Mediekontakter

Tetra Pak PR-ansvarig:
Lucia Freschi
Tetra Pak
Tel: +39 347 2632237
Lucia.freschi@tetrapak.com

Nedladdningar

Tetra Brik® Aseptic 1L Slim carton package

1-liters Tetra Brik® Aseptic Slim-kartongförpackning med HeliCap™ 23-kork, sedd ovanifrån

Tetra Brik® Aseptic 1L Slim carton package

1-liters Tetra Brik® Aseptic Slim-kartongförpackning med HeliCap™ 23-kork

Tetra Brik® Aseptic 1L Slim carton package

1-liters Tetra Brik® Aseptic Slim-kartongförpackning med HeliCap™ 23-kork, sedd från sidan

Annick Renou, Global Marketing Director at Elvir

Annick Renou, Global Marketing Director på Elvir

Chakib Kara, Managing Director France & Benelux at Tetra Pak

Chakib Kara, Managing Director France & Benelux på Tetra Pak

Marco Marchetti, VP Packaging Materials, Sales & Distribution Solutions, Tetra Pak’

Marco Marchetti, VP Packaging Materials, Sales & Distribution Solutions, Tetra Pak