Tetra Pak agerar mot nedskräpning och för en hållbar framtid

Tetra Pak lanserar idag ett nytt utbud av förpackningslösningar med korkar som är fastsatta på förpackningen. De nya lösningarna ger många fördelar för såväl livsmedels- och dryckestillverkare som konsumenter, och utgör ett steg i Tetra Paks vision om att utveckla världens mest hållbara livsmedelsförpackningar. Lösningarna bidrar även till minskad nedskräpning eftersom korken kommer vara fastsatt på förpackningen. Dessutom kan koldioxidavtrycket minskas eftersom de fastsatta korkarna kommer att finnas tillgängliga som ett växtbaserat alternativ, vilket ökar andelen förnybart material i förpackningen.

Samtidigt påskyndar Tetra Pak expansionen av sitt erbjudande av papperssugrör för att säkerställa ytterligare förnybara och koldioxidsnåla material inom hela utbudet av förpackningslösningar. Syftet är att tillmötesgå ett brett spektrum av hållbarhetsbehov från kunderna utan att kompromissa med livsmedelssäkerheten eller konsumenternas dryckesupplevelser.

Lars Holmquist, Vice VD för Packaging Solutions & Commercial Operations på Tetra Pak, säger: ”Dessa är viktiga milstolpar i vår resa mot att utveckla världens mest hållbara livsmedelsförpackningar: förpackningar som är tillverkade helt av förnybara eller återvunna material, är återvinningsbara och koldioxidneutrala. Vi strävar ständigt efter att leverera produkter och tjänster som ger mervärde till livsmedel och människor samtidigt som vi värnar om planeten. Vårt varumärkeslöfte, ”BEVARAR DET GODA”, innebär att vi förser våra kunder med innovativa produkter som uppfyller samhällets snabbt föränderliga krav.”

De fastsatta korkarna och utvecklingen av papperssugrör utgör betydelsefulla steg i Tetra Paks ansvarsfulla helhetslösningar som gör det möjligt för producenter att nå sina ambitioner inom samtliga tre områden - livsmedelssäkerhet, matsvinn och miljö.

Holmquist fortsätter: "Cirka 32 % av alla plastförpackningar samlas inte in för återvinning och plast kan ta hundratals år att brytas ned[1]. Vi fokuserar på återvinning genom design och förbinder oss att investera cirka 100 miljoner euro per år under de närmaste 5–10 åren för att utveckla hållbara förpackningslösningar. Detta inkluderar alternativ som ska ersätta fossilbaserad plast och undvika nedskräpning, samt att maximera användningen av förnybara och ansvarsfullt framställda material i våra förpackningar. Att tillgodose människors behov av att kunna återvinna är en viktig komponent, inte bara för att bli mer hållbara utan också för att göra livsmedel mer lättillgängliga och säkrare för alla konsumenter.”

Dessa två utvecklingssteg är även centrala för att säkerställa att Tetra Paks kunder i Europa ska kunna följa Engångsplastdirektivet (SUP) som ingår i EU:s plaststrategi och är en viktig del av EU:s åtgärder för cirkulär ekonomi[2].

Med detta i åtanke har Tetra Pak ökat innovationstakten inom utvecklingen av korkar. Holmquist tillägger: ”Den största utmaningen med fastsatta korkar är den betydande förändring som detta medför för hela värdekedjan. Bara i Europa betyder det att över 1 000 av våra förpackningslinjer kan komma att förändras, vilket innebär att över 20 miljarder förpackningar ska göras om. Allt detta ska ske på tre år, samtidigt som vi vill minimera påverkan på våra kunders verksamhet, optimera konsumentupplevelsen, bidra till minskad nedskräpning och skapa förpackningar med ett ökat innehåll av växtbaserat och återvunnet material.”

Tetra Pak tar sig an denna komplexa resa genom att arbeta sömlöst över olika projektströmmar. Sammantaget berör detta ca 40 olika förpackningar med fastsatta korkar. Enligt plan kommer samtliga av dessa korkar bli tillgängliga som växtbaserade alternativ. Den första produkten som släppts på marknaden är HeliCap™ 26 Pro closure, som har ett nytt skruv- och öppningskoncept med ett självlåsande gångjärn, vilket säkerställer livsmedelssäkerhet samtidigt som det ger en användarvänlig konsumentupplevelse. Denna teknik för öppning och stängning har visat sig vara populär bland konsumenter vilket visar att lösningen ger ytterligare fördelar utöver att uppfylla politiska krav[3].

Holmquist avslutar: ”Vi nöjer oss inte med detta. Vi förnyar kontinuerligt vårt erbjudande av hållbara öppningslösningar. Vi ser framför oss en värld där kartongförpackningar aldrig blir avfall och där varenda förpackning samlas in och återvinns.”

Ytterligare information

[1] Källa: Ellen MacArthur Foundation, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_Pages.pdf

[2] Huvudsyftet med direktiv 2019/904 är att förhindra och minska marin nedskräpning av engångsplastartiklar. Genomförandet av detta direktiv i EU-medlemsstaternas nationella lagstiftning kommer bland annat att leda till ett förbud på marknaden för utvalda produkter, när det finns ekonomiskt rimliga alternativ. EU-baserade dryckesproducenter, dagligvaruhandeln och tillverkare, såväl som importörer, är skyldiga att införa lock och korkar som förblir fästa vid behållaren senast i juli 2024.

[3] Källa: konsumentundersökning som genomfördes i Spanien, Italien och Polen i november 2019, med 300 konsumenter genom personliga intervjuer, med fokus på HeliCap™ 26 Pro-öppning på Tetra Prisma® Aseptic 1000 Square-paket.

[4] Tetra Paks papperssugrör består till mer än 90 % av papper. Resterande innehåll består av lim, vilket behövs av funktionella skäl för att bibehålla formen och säkerställa robusthet.

[5] Källa: LCA av raka sugrör av plast och papper (båda i plastförpackning) för 200 ml kartongförpackningar i portionsstorlek (2019), genomförd av thinkstep på uppdrag av Tetra Pak, kritiskt granskat av IVL Svenska Miljöinstitutet, vagga till grav-studie enligt till ISO 14040/44 med europeiskt geografiskt omfång.

Om Tetra Pak
Tetra Pak är ett världsledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor i över 160 länder runtom i världen. Med över 25 000 anställda världen över, tror vi på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vårt motto ”BEVARAR DET GODA” uttrycker vår affärsfilosofi att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt. Mer information om Tetra Pak hittar du på www.tetrapak.se

Presskontakt

Julia Järegård
Geelmuyden Kiese
Tel: +46 702 188 190
julia.jaregard@gknordic.com

Lars Holmquist

Executive Vice President Packaging Solutions and Commercial Operations, Tetra Pak

Tethered cap on Tetra Prisma Aseptic carton package

Tethered cap

U paper straw on Tetra Brik Aseptic carton package

U-paper straw