12 november 2021

En tredjedel av alla livsmedel går förlorade eller kastas. Hur kan livsmedelsproducenter bidra till att ändra på det?

Världens jordbrukare producerar tillräckligt med mat för alla människor på jorden. Så varför har vi inte kunnat lösa hungerkrisen i världen? En viktig orsak är att en tredjedel av alla livsmedel går förlorade eller kastas. Livsmedelsförluster orsakas huvudsakligen av ineffektiva produktionsmetoder och att mat odlas men inte tas tillvara på rätt sätt. Matsvinn, å andra sidan, beror främst på konsumenter och butiker och är ett resultat av korta hållbarhetstider och ohållbara konsumtionsvanor.
 
Det är inte lätt att minska och förhindra matsvinn – men det blir allt viktigare på grund av de miljöutmaningar vi står inför och det faktum att världens befolkning beräknas uppgå till 9,7 miljarder år 2050Vi behöver titta närmare på hela livsmedelssystemen och samarbeta för att hantera varje steg i värdekedjan genom att stödja lösningar som uppmuntrar till hållbar produktion, beredning, förpackning, distribution och konsumtion av livsmedel.
 

”Vi behöver titta närmare på hela livsmedelssystemen och samarbeta för att hantera varje steg i värdekedjan”.


Ställa upp mål för att minska livsmedelsförluster och matsvinn

En bra utgångspunkt är att ställa upp konkreta mål för att minska livsmedelsförluster och matsvinn, antingen specifika eller sådana som omfattar hela värdekedjan. EU vill till exempel minska livsmedelsförluster och matsvinn med 50 procent till år 2050. På Tetra Pak ställer vi upp mål för att minska vatten- och energianvändningen i varje lösning som vi utvecklar – och det hjälper oss faktiskt att uppnå mer än vi trodde var möjligt. Vår OneStep-teknik har exempelvis hjälpt en av Kinas största mjölkproducenter att minska vattenanvändningen med 30 till 50 procent på fem år och att minska energiförbrukningen med närmare 40 procent.


Förbättringar på fabriker och anläggningar

Med rätt lösning för livsmedelsberedning kan fabriker och anläggningar använda hela produkten när de tillverkar produkter, och på så sätt återvinningsförädla produktionsavfall. Vid produktion av sojamjölk och tofu kasseras faktiskt en del av de mosade sojabönorna, till exempel. Tillsammans med kunder har vi tagit fram en lösning för bearbetning av hela bönor som kan fånga upp detta oönskade material och förvandla det till värdefulla ingredienser. Först mals sojabönor ner till en sojabas. Därefter separeras fiberresterna (okara) från sojabasen. På så sätt undviker man inte bara förluster – genom att återanvända okaran får man också en krämigare slutprodukt.

”Tillsammans med kunder har vi tagit fram en lösning för bearbetning av hela bönor som kan fånga upp detta oönskade material och förvandla det till värdefulla ingredienser”.

 

Förbättra lagring och förpackning

Stora volymer livsmedel försvinner på jordbruksnivå, när skördar drabbas av angrepp eller under transport. Enkla åtgärder som att transportera förpackade livsmedel i trälådor i stället för säckar kan hjälpa till att minska mängden mat som skadas eller förstörs, och därmed även risken för att den kasseras eller går till avfall. I andra änden av värdekedjan kan livsmedelsförluster och matsvinn minskas genom att förlänga produkters hållbarhetstid med processlösningar som pastörisering och UHT-behandling och använda innovativa förpackningar som aseptiska förpackningar.

Vi engagerar konsumenter

Mer än tre fjärdedelar av alla konsumenter (77 procent) anser nu att matsvinn är ett problem (Tetra Pak Index 2020, sidan 21), men en stor del av svinnet sker hos konsumenterna. Genom att informera och inspirera konsumenter kring vad de kan göra, om produktkvalitet och hållbarhetstider, kan vi rädda mer mat. Konsumenternas uppfattning om produkter är också viktig. I vissa länder betraktas till exempel pastöriserad mjölk som färskare än UHT-behandlad mjölk. Pastörisering och UHT är emellertid bara olika värmebehandlingar som påverkar produktens smak på olika sätt. UHT-mjölk har längre hållbarhetstid och ger lägre koldioxidutsläpp, eftersom den inte kräver någon kylkedja och hjälper butiker och konsumenter att minska matsvinnet.

”Genom att informera och inspirera konsumenter kring vad de kan göra, om produktkvalitet och hållbarhetstider, kan vi rädda mer mat”.

Det finns tillräckligt med mat för världens alla människor, men den fördelas inte alltid effektivt. Vi försöker ändra på det genom att delta i projekt som skolmåltidsprogam över hela världen. Genom samarbete mellan olika livsmedelssystem kan vi se till att alla, precis alla, har tillgång till säker och näringsriktig mat.
 
Som världsledare inom beredning och förpackning av livsmedel är vi fast beslutna att ta vårt ansvar för att förändra världens livsmedelssystem tillsammans med kunder, myndigheter, samarbetspartners och ideella organisationer. Det är bara genom effektiv samordning, en gemensam vision och en överenskommen plan som vi verkligen kan minska och förhindra livsmedelsförluster och matsvinn på nationell och lokal nivå och samtidigt arbeta för att öka hållbarhet och förse jordens hela, växande befolkning med mat. 

Fler berättelser från vår värld