Snabba på lösningar för att minska och förhindra livsmedelsförluster och matsvinn

Dagens livsmedelssystem är ineffektiva och mer än en tredjedel av all mat som produceras går antingen förlorad eller kastas1. Livsmedelsförluster orsakas huvudsakligen av ineffektiva produktions- och processmetoder och att mat odlas men inte tas tillvara.

Effektiva livsmedelsberedningstekniker och förpackningslösningar spelar en viktig roll för att förbättra distributionskedjor för livsmedel och skapa tåligare livsmedelssystem. Aseptiska processlösningar skyddar färskvaror och förlänger deras hållbarhetstid.

Samtidigt bidrar aseptiska, pappersbaserade kartongförpackningar också till minskat matsvinn genom att skydda livsmedel och drycker från fysisk skada, värme, ljus och mikroorganismer. Vi fortsätter leverera väl fungerande livsmedelsberedningsteknik och förpackningslösningar som bidrar till mindre livsmedelsförluster och matsvinn.

Vi erbjuder lösningar som tillför värde genom att omvandla sidoströmmar från livsmedelsproduktionen, som i dag har ett lågt värde och kasseras, till värdeadderande ingredienser och göra mesta möjliga av råmaterialen.

Våra mål till 2030

Vi har ställt upp mätbara mål för våra förändringsområden, som speglar vår roll i omställningen av livsmedelssystemen för att snabba på förändring.

Hur kan minskade livsmedelsförluster och matsvinn driva på omställningen av livsmedelssystem?

Tillsammans med EY-Parthenon har vi skrivit en serie whitepaper där vi undersöker möjligheter, viktiga förutsättningar och framgångsfaktorer för den framtid vi vill se år 2040. I rapporten beskriver vi också globala fokusområden och gemensamma åtgärder för att snabba på omställningen.

Åtgärder och lösningar

Utforska fler vägar

Artistic illustration man with straw hat

Möjliggöra omställningen till en mer hållbar mejeriindustri3

Vi samarbetar med den globala mejeribranschen för att lösa miljöutmaningar genom att minska växthusgasutsläppen i hela distributionskedjan för mejeriindustrin.

Artistic illustration woman and people in various situations

Innovation för nya livsmedelskällor4

Tillsammans med innovativa uppstartsföretag och aktörer i den akademiska världen och livsmedelsindustrin använder vi banbrytande teknik för att utforska och introducera nya livsmedelskällor på marknaden.

Artistic illustration and people in various situations

Skala upp tillgången till säker och näringsriktig mat genom hållbara förpackningar5

Vi fortsätter utveckla och marknadsföra hållbara livsmedelsförpackningslösningar som minskar miljöpåverkan, bevarar matens kvalitet och förbättrar tillgången till säkra livsmedel.

Mer läsning

En kvinna äter färsk mat – Tetra Pak Index, nya livsmedelstrender

Tetra Pak Index

Tetra Pak Index är en årlig rapport och identifierar konsumenttrender som driver nya tillväxtmöjligheter för våra kunder världen över.

fyra viktiga illustrationer som står för cirkularitet, biologisk mångfald, klimat och livsmedel

Vi säkrar världens livsmedelsförsörjning samtidigt som vi skyddar planeten

Vår målsättning är att gå i täten för branschens hållbarhetsomställning. Ta reda på vad vi prioriterar i våra samarbeten för att få till stånd ett systemskifte.

Framsidan på Tetra Paks hållbarhetsrapport FY23

Tetra Paks hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av vår bransch.

Kontaktformulär

Flera personer på ett möte

Fyll i formuläret och beskriv din fråga mer i detalj, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontaktformulär

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontaktformulär

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

Tack för att du kontaktar oss!

Referenser

1 WWF 2022 https://www.saveonethird.org

2 Det här i jämförelse med en konventionell konfiguration där hela produktströmmen är pastöriserad.

3 Definition: Med hållbar mejeriindustri avses en mejeriindustri som orsakar mindre växthusgasutsläpp genom att införa teknik, utrustning och best practice i produktion och beredning för att tillgodose säker näringstillförsel och försörjning för en miljard människor i framtiden och samtidigt bidra till att skapa en säker framtid för oss alla. Läs mer på Global Dairy Platform

4 Nya livsmedel är en term som generellt avser alla livsmedelsingredienser som historiskt sett inte har använts till konsumtion eller ingredienser framställda genom nya, innovativa processer. Kallas även ”framtidens livsmedel”. De exakta juridiska definitionerna varierar mellan olika regioner.

5 Hållbar livsmedelsförpackning definieras som en förpackning som uppfyller de funktionella kraven med minimal miljöpåverkan, är tillverkad av ansvarsfullt anskaffade, förnybara eller återvunna material, är återvinningsbar och har ett lågt koldioxidavtryck sett till tillverkning, produktion, transport och återvinning.