Fördelar med aseptiska, pappersbaserade kartongförpackningar

Vi förlitar oss på vardagliga livsmedel som mjölk, juice och växtbaserade drycker för vårt dagliga näringsintag. Många av dem är dock väldigt känsliga med kort hållbarhetstid. Aseptisk teknik och pappersbaserade kartongförpackningar kan ge det skydd som färskvaror behöver och göra dem tillgängliga i stora områden genom en längre hållbarhetstid.

Milk poured into a bowl

Bevarar livsmedlets egenskaper

Aseptiska, pappersbaserade kartongförpackningar är tillverkade av flera skikt som stänger ute ljus, luft och mikroorganismer. På så sätt bevaras matens egenskaper och kvalitet i över sex månader utan behov av kylning eller konserveringsmedel.

Two experts in lab coats

Bidrar till mindre matsvinn

Sofistikerad, aseptisk teknik i kombination med en aseptisk kartongförpackning ser till att skadliga bakterier och mikroorganismer undviks. Det leder till att färska, flytande livsmedel förpackade i aseptiska kartonger får längre hållbarhetstid, vilket bidrar till mindre matsvinn i hela värdekedjan.

Variety of carton packaging

Ger lägre koldioxidutsläpp

Våra kartongförpackningar är i huvudsak tillverkade av papper, en förnybar resurs som vi köper in på ett ansvarsfullt sätt. Det bidrar till att kartongförpackningar har ett lägre koldioxidavtryck än andra förpackningslösningar, endast 83 g koldioxidekvivalenter per liter (eq/l) jämfört med 430 g koldioxidekvivalenter för engångsglasflaskor, 156 g koldioxidekvivalenter för PET-flaskor och 100 g koldioxidekvivalenter för returglasflaskor.