Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Dryckeskartongens egen berättelse

Vi är alla så vana vid att mjölk eller juice är en del av vår vardag. Men har du någonsin undrat över hur din vardagliga kartong hamnar hos dig? Varifrån kommer den och vad händer efter att du har använt den? 


Se berättelsen om pappersbaserade Tetra Pak® kartongförpackningar.

Dryckeskartongens egen berättelse

Vi är alla så vana vid att mjölk eller juice är en del av vår vardag. Men har du någonsin undrat över hur din vardagliga kartong hamnar hos dig? Varifrån kommer den och vad händer efter att du har använt den? 


Se berättelsen om pappersbaserade Tetra Pak® kartongförpackningar.

Fördelar med aseptiska, pappersbaserade kartongförpackningar

Vi förlitar oss på vardagliga livsmedel som mjölk, juice och växtbaserade drycker för vårt dagliga näringsintag. Många av dem är dock väldigt känsliga med kort hållbarhetstid. Aseptisk teknik och pappersbaserade kartongförpackningar kan ge det skydd som färskvaror behöver och göra dem tillgängliga i stora områden genom en längre hållbarhetstid.

Milk poured into a bowl

Bevarar livsmedlets egenskaper

Aseptiska, pappersbaserade kartongförpackningar är tillverkade av flera skikt som stänger ute ljus, luft och mikroorganismer. På så sätt bevaras matens egenskaper och kvalitet i över sex månader utan behov av kylning eller konserveringsmedel.

Two experts in lab coats

Bidrar till mindre matsvinn

Sofistikerad, aseptisk teknik i kombination med en aseptisk kartongförpackning ser till att skadliga bakterier och mikroorganismer undviks. Det leder till att färska, flytande livsmedel förpackade i aseptiska kartonger får längre hållbarhetstid, vilket bidrar till mindre matsvinn i hela värdekedjan.

Återvinning: Så fungerar det

En genomsnittlig Tetra Pak® kartongförpackning består av ungefär 70 procent kartong, 25 procent plast och 5 procent aluminium för att skydda innehållet. Den kan återvinnas i stor skala på platser med adekvata insamlings-, sorterings- och återvinningssystem. Det betyder att en använd dryckeskartong kan få nytt liv som pappershandduk, lastpall, kartong, back med mera. 

 

Lär dig mer om kartongåtervinningsprocessen och vilka olika vägar en kartongförpackning kan ta när den har lagts i återvinningskärlet.

Återvinning: Så fungerar det

En genomsnittlig Tetra Pak® kartongförpackning består av ungefär 70 procent kartong, 25 procent plast och 5 procent aluminium för att skydda innehållet. Den kan återvinnas i stor skala på platser med adekvata insamlings-, sorterings- och återvinningssystem. Det betyder att en använd dryckeskartong kan få nytt liv som pappershandduk, lastpall, kartong, back med mera. 

 

Lär dig mer om kartongåtervinningsprocessen och vilka olika vägar en kartongförpackning kan ta när den har lagts i återvinningskärlet.

A boy flattening the package while throwing it in the bin

Återvinn dryckeskartonger i tre enkla steg!

Varje dryckeskartong som du lägger i återvinningskärlet bidrar till en ny resa och ser till att värdefulla resurser används i stället för att hamna på soptippen. Det enda du behöver göra är att tömma och platta till kartongen innan du lägger hela förpackningen, även korken, i återvinningskärlet.

Recycled materials such as paper boards, pallets, crates

Vad kan det bli av en dryckeskartong?

När kartongerna har samlats in och sorterats läggs de i en trumuppslagare och blandas med vatten för att skilja pappret från polymerer och aluminium. Därefter rengörs, pressas, torkas och formas pappersfibrerna till pappersrullar innan de blir näsdukar, pappershanddukar, kartonger med mera. Samtidigt kan polymerer och aluminium utvinnas, strimlas tillsammans och förvandlas till granulat. Sedan används granulaten till att tillverka olika produkter som pallar, backar och delar till fordonsindustrin.

Återvinningsberättelser

Initiativ

Circular solutions

Driva cirkulära lösningar

För att förbättra insamling, sortering och återvinning samarbetar vi för att öka pappersfiberinnehållet i våra pappersbaserade kartongförpackningar och främja användningen av återvunna material.

Description: PolyAl recycling

Återvinningsinitiativ i hela värdekedjan

Vi arbetar kontinuerligt för att öka återvinningen och göra det enklare att återvinna våra kartongförpackningar i hela värdekedjan. Det gäller allt från design till insamling, sortering och återvinning av kartonger.