Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Vi tar kartongförpackningar med återvunnet innehåll till nästa nivå 

Användning av certifierade återvunna polymerer i livsmedelsförpackningar är ett viktigt steg mot att förvandla avfall till nya resurser och minska beroendet av nya, fossilbaserade material. Under 2022 kunde vi som första tillverkare av kartongförpackningar erbjuda lösningar med certifierade återvunna polymerer2. Sedan dess har vi kontinuerligt breddat portföljen till att i dag även rymma nya format, geografiska områden och produktkategorier.

Se till att plast inte hamnar på soptippen

De certifierade återvunna polymerer som används i korkar, ovansidor och beläggningar i vissa av våra kartongförpackningar tillverkas i enlighet med attributionsmetoden för ISCC-ansvarskedjan. Det innebär att plasten är tillverkad av en blandning av återvunna och icke-återvunna material, men att motsvarande massa återvunna material har spårats genom Tetra Paks distributionskedja. Det här verifieras av en tredjepartsgranskare. Vår ISCC-certifieringskod är: ISCC-PLUS-Cert-US201-70601804.

Vi tillgodoser konsumentefterfrågan med certifierade återvunna polymerer

Konsumenternas önskemål förändras och i dag efterfrågar allt fler produkter och förpackningar tillverkade av återvunna material. Vår konsumentundersökning om hållbara förpackningar från 2023 visar att 78 procent av alla konsumenter oroar sig över plastavfall och 29 procent skulle kunna tänka sig att köpa fler förpackningar där återvunnet material används3

Vi blev den första kartongförpackningstillverkaren i industrin som erbjöd lösningar med certifierade återvunna polymerer. Under 2022 samarbetade vi med Elvir i Frankrike för att lansera den första korken för dryckeskartonger med certifierade återvunna polymerer. Sedan dess har nya samarbeten inletts på den europeiska marknaden, med ledande företag som Emmi (Schweiz), Lactalis (Frankrike) och Valio (Finland).

Certifiering i hela utbudet

Vi har i dag tio certifierade produktionsanläggningar, åtta av dem i Europa och två i Nord- och Sydamerika och arbetar för att utöka produktionen av förpackningsmaterial och andra material med certifierade återvunna polymerer. Vi vill gå ännu längre och har som målsättning att använda minst 10 procent återvunnen plast i våra europeiska förpackningar år 2030. Målet är att alla våra förpackningar ska vara tillverkade av ansvarsfullt anskaffade, förnybara eller återvunna polymerer och att utvinningen av fossilbaserade råmaterial ska försvinna helt*.

*Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.

Läs mer om återvunna polymerer här

Se andra lösningar

see through packages on forest background

På butikshyllorna: en pappersbaserad barriär

Vi har lanserat Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf kartongförpackning med pappersbaserad barriär, den första i sitt slag inom livsmedelskartongförpackningar för rumstempererad distribution.

Cartons standing in forest

Upptäck vår växtbaserade portfölj

I vår portfölj av växtbaserade kartongförpackningar ingår förnybara och ansvarsfullt anskaffade material, som kartong och sockerrörspolymerer till korkar, skyddsskikt och beläggningar – allt från certifierade och ansvarsfullt förvaltade skogar och kontrollerade källor.

Water filtering machine

Minska vattenanvändningen i verksamheten

Tetra Pak® Water Filtering Station (WFS) sänker vattenförbrukningen i fyllningslinjerna med upp till 95 procent, jämfört med en förpackningslinje som inte använder WFS.