Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Därför är förnybara material så viktiga för klimatsmarta livsmedelsförpackningar

En stor andel av dagens förpackningar är tillverkad av fossilbaserad, nyproducerad plast. Genom att använda förnybara material kan vi bidra till att minska vårt koldioxidavtryck från förpackningar och minimera behovet av fossilbaserade material.

Vår pappersbaserade kartongförpackning består av i genomsnitt 70 procent kartong, ett förnybart material om det är ansvarsfullt anskaffat. Samtidigt blir vår växtbaserade portfölj med växtbaserad plast större för varje år.

För att säkerställa att vi uppfyller alla kriterier för att skydda biologisk mångfald och naturliga miljöer när vi anskaffar förnybara material använder vi frivilliga certifieringsstandarder, till exempel Forest Stewardship Council™ (FSC™ C014047) och Bonsucro1.

Vi fokuserar på att ta fram en helt förnybar aseptisk kartongförpackning

Som ett viktigt led i att utveckla världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackningar2 arbetar vi för att utöka andelen förnybara material i våra kartongförpackningar.

Ett viktigt steg är att byta ut aluminiumfolien i våra aseptiska förpackningar mot en förnybar lösning som både skyddar livsmedelsprodukten och bidrar till att försegla den aseptiska förpackningen. Vår strategi är att göra det i två steg: Det första steget är att komma bort från fossilbränslebaserade material, och det andra steget är att införa ett fiberbaserat material som kommer från förnybara källor.

Utforska våra förpackningsmaterial och projekt

Våra fokusområden

Carton package with hands holding polymers

Vi håller befintliga material i bruk med certifierade återvunna polymerer

Ta reda på mer om hur vi bygger upp vår portfölj genom att inkludera förnybara material.

Woman pouring milk in bowl

Cirkulär förpackningsdesign för en cirkulär ekonomi

Ta reda på hur vi arbetar för att förenkla materialstrukturer för att göra återvinning mer ekonomiskt lönsam.

see through packages on forest background

Hållbara öppningar som motverkar nedskräpning

Ta reda på hur vi förnyar förpackningsdesign för att bidra till mindre plastskräp.

1 www.bonsucro.com

2 Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.