Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Hitta sätt att spara vatten och koldioxid och minska svinnet

Det kan vara en stor utmaning att varje dag leverera säkra produkter av hög kvalitet och samtidigt minska både kostnader och miljöpåverkan. Vi erbjuder en komplett portfölj av experttjänster som hjälper dig att optimera både livsmedelssäkerhet och verksamhetsprestanda. Våra experter kan dessutom hjälpa dig att analysera drift- och miljöprestanda samt livsmedelssäkerhet och kvalitet. De identifierar exakt vilka utmaningar, förluster och svinn som finns för att sedan eliminera dem och skapa en balans mellan prestanda, kostnad och risk. Tillsammans mäter, jämför och förbättrar vi dina resultat inom alla verksamhetsområden och livsmedelsskydd. 

I Amerika har vi åtta kunder som har använt sig av Expert Services för att optimera sin verksamhetsprestanda. Sammantaget lyckades vi minska CO2-utsläppen med 7,62 kiloton, vilket motsvarar nio procent av de totala utsläppen från deras fabriker.

Läs mer om våra Expert Services

Se andra lösningar

Vattenfiltreringsmaskin

Minska vattenanvändningen i verksamheten

Tetra Pak® Water Filtering Station (WFS) sänker vattenförbrukningen i fyllningslinjerna med upp till 95 procent, jämfört med en förpackningslinje som inte använder WFS.

genomskinliga förpackningar med en skog i bakgrunden

Under utveckling: en fiberbaserad barriär

Vi testar en fiberbaserad barriär som ska ersätta aluminiumet. Resultaten i inledningsskedet antyder att den nya barriären kommer att minska koldioxidutsläppen avsevärt jämfört med traditionella aseptiska kartongförpackningar.

Maskin på blå kartong med fabrik i bakgrunden

Öka effektiviteten i dina mejeriproduktionsprocesser

Använd vår UHT 2.0 Heating Portfolio med OneStep-teknik och minska vatten- och energiförbrukningen jämfört med en traditionell processlinje.

Utforska andra hållbarhetslösningar

Expert som tittar på ett bord med processutrustning

Tetra Pak® processlösningar som ökar effektiviteten

Minska vatten- och energianvändningen i din livsmedelsproduktion. Reducera svinn och avfall och förbättra prestandan i din utrustning.

servicetekniker som arbetar vid en maskin

Tetra Pak® Services för förbättrad prestanda

Minska miljöpåverkan och kostnaderna i din verksamhet genom att hitta sätt att spara vatten och koldioxid och minska avfallet i hela verksamheten.

Kartongförpackningar från Tetra Pak står framför en bakgrund av sockerrörskartong

Tetra Pak® förpackningslösningar som är designade för återvinning

Minska koldioxidavtrycket från dina kartongförpackningar och tillgodose kundernas preferenser med vår portfölj av hållbara och ansvarsfullt anskaffade växtbaserade kartongförpackningar.