Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Upptäck fler processlösningar

Machine on orange cardboard factory backgrou

Ett nytt sätt att rengöra och spara vatten inom pulvertillverkning

Vi har utvecklat ett nytt rengöringssystem som minskar de driftstopp som behövs för rengöring, vilket i sin tur leder till högre produktionstakt och lägre driftkostnader. Nya Tetra Pak® Air Jet Cleaning System för pulverproduktion använder luftstrålar i kombination med vakuumextraktion, vilket gör att det inte finns något behov av våtrengöring eller manuellt arbete. Det minskar produktsvinnet med hela 50 liter per 2 000-litersbatch jämfört med en vattenbaserad CIP (Cleaning In Place). Dessutom elimineras vattenanvändningen från processen, vilket resulterar i besparingar i storleksordningen 10 m3 vatten per rengöringscykel vid 70 °C.

Cheese former machine on green cardboard factory background

Få ut mer av din ostproduktion

Nu finns det ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt att producera färskost. Tetra Pak® Cheese Former System erbjuder vassleavrinning, ostformning och slutlig formning i en enda enhet. Den formfria designen gör att det krävs mindre rengöring, vilket leder till besparingar i fråga om vatten, ånga och energi. Dessutom minskar behovet av rengöringsmedel samtidigt som produktsvinnet minskar, jämfört med en traditionell ostlinje.

Machine on blue cardboard factory background

Högeffektiv mejeriseparator

Vi möter dagens energi- och miljöutmaningar med teknik som producerar mer och konsumerar mindre. Med den kombinerade tekniken i AirTight Technology & Encapt™ används upp till 40 procent mindre energi än med halvöppna separatorer, samtidigt som hög kvalitet för slutprodukten garanteras.

Expert looking at table with processing equipment

Effektivare produktion av juice, nektar och icke-kolsyrade drycker

Vår best practice-linje med aseptisk blandning för juice, nektar och icke-kolsyrade drycker producerar kommersiellt sterila drycker med hög syrahalt där energianvändningen har reducerats med 67 procent och vattenanvändningen med 50 procent. Det här i jämförelse med en konventionell konfiguration där hela produktströmmen är pastöriserad. För att minska energianvändningen värmebehandlar vår best practice-linje endast koncentratet och bearbetar vattnet med UV-ljus och filtrering. När det gäller vattenanvändningen har systemvolymen i din pastöriseringsenhet reducerats, vilket innebär att det finns mindre utrustning att rengöra.

Utforska andra hållbarhetslösningar

service engineer working at machine

Tetra Pak® Services för förbättrad prestanda

Minska miljöpåverkan och kostnaderna i din verksamhet genom att hitta sätt att spara vatten och koldioxid och minska avfallet i hela verksamheten.

Tetra Pak cartons standing with sugarcane cardboard background

Tetra Pak® förpackningslösningar som är designade för återvinning

Minska koldioxidavtrycket från dina kartongförpackningar och tillgodose kundernas preferenser med vår portfölj av hållbara och ansvarsfullt anskaffade växtbaserade kartongförpackningar.