Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Upptäck fler processlösningar

Machine on orange cardboard factory backgrou

Ett nytt sätt att rengöra och spara vatten inom pulvertillverkning

Tetra Pak Air Jet Cleaning System använder luftstrålar i kombination med vakuumextraktion för rengöring. Air Jet Cleaning System för pulverproduktion är designat för att minska vattenförbrukning och driftstopp och kan minska produktsvinnet med upp till 50 liter per 2 000-litersbatch jämfört med vattenbaserad rengöring på plats (CIP). På så sätt kan man minska tidsåtgången per rengöringscykel med upp till en timme.

Separators with AirTight Technology

Högeffektiv mejeriseparator

Vi möter dagens energi- och miljöutmaningar med teknik som producerar mer och konsumerar mindre. Tetra Pak® separatorer med AirTight- och Encapt™-teknik använder upp till 40 procent mindre energi än traditionella halvöppna separatorer. Det uppnås genom en kombination av skonsam produktbehandling, minimal risk för att syre tränger in samt användning av effektiva pumpar.

membrane filtration equipment on green background

Vattenbesparing med membranfiltrering

Vid traditionell livsmedelsberedning är det vanligt att avfallsvattnet släpps ut i avloppet, men med vår membranfiltrering kan det i stället återanvändas i produktionsprocesser. Det går faktiskt att avskilja 75 procent av vattnet genom att använda membranfiltrering med omvänd osmos vid framställning av vasslekoncentrat.

cheese forming equipment on a green background

Få ut mer av din ostproduktion

Nu finns det ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt att producera färskost. Tetra Pak® Cheese Former System erbjuder vassleavrinning, ostformning och slutlig formning i en enda enhet. Den formfria designen gör att det krävs mindre rengöring, vilket leder till besparingar i fråga om vatten, ånga och energi. Dessutom minskar behovet av rengöringsmedel samtidigt som produktsvinnet minskar, jämfört med en traditionell ostlinje.

Hands holding a tablet with processing equipment

Mer effektiv produktion av juice, nektar och icke-kolsyrade drycker

Vår best practice-linje med aseptisk blandning för juice, nektar och icke-kolsyrade drycker producerar kommersiellt sterila drycker med hög syrahalt där energianvändningen har reducerats med 67 procent och vattenanvändningen med 50 procent. Det här i jämförelse med en konventionell konfiguration där hela produktströmmen är pastöriserad. För att minska energianvändningen värmebehandlar vår best practice-linje endast koncentratet och bearbetar vattnet med UV-ljus och filtrering. När det gäller vattenanvändningen har systemvolymen i din pastöriseringsenhet reducerats, vilket innebär att det finns mindre utrustning att rengöra.

Utforska andra hållbarhetslösningar

service engineer working at machine

Tetra Pak® Services för förbättrad prestanda

Minska miljöpåverkan och kostnaderna i din verksamhet genom att hitta sätt att spara vatten och koldioxid och minska avfallet i hela verksamheten.

Tetra Pak cartons standing with sugarcane cardboard background

Tetra Pak® förpackningslösningar som är designade för återvinning

Minska koldioxidavtrycket från dina kartongförpackningar och tillgodose kundernas preferenser med vår portfölj av hållbara och ansvarsfullt anskaffade växtbaserade kartongförpackningar.