Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Serviceerbjudanden för lägre energianvändning

Vi har en lång historia av innovation och kunskapsutveckling i livsmedels- och dryckesindustrin och tillhandahåller en rad tjänster som hjälper dig att förbättra din livsmedelsproduktion och samtidigt minska energiförbrukningen.

Serviceerbjudanden för lägre energianvändning

Vi har en lång historia av innovation och kunskapsutveckling i livsmedels- och dryckesindustrin och tillhandahåller en rad tjänster som hjälper dig att förbättra din livsmedelsproduktion och samtidigt minska energiförbrukningen.

Tetra Pak® livsmedelsklassade smörjmedel: Oljan har dubbelt så lång livslängd och ger mindre friktion i homogenisatorer

För att din anläggning ska fungera smidigt är det viktigt att du väljer rätt förbrukningsmaterial. Vi erbjuder ett komplett utbud av livsmedelsklassade smörjmedel (FGL) för fyllningsmaskiner, distributionsutrustning, mixers, homogenisatorer och separatorer. Tetra Pak® livsmedelsklassade smörjmedel är NSF-certifierade och utformade på ett sätt som höjer livsmedelssäkerheten. Livsmedelsklassade smörjmedel har längre livslängd och ger mindre friktion i utrustningen jämfört med traditionella mineraloljor1, vilket leder till lägre förbrukning och mindre energiförluster. Och resultatet? Minskat slitage på mekaniska komponenter, lägre reservdelskostnader och ett bidrag till en bättre miljö.

Uppgradering av processutrustning: Upp till 26 procents energibesparing per år med homogeniseringshuvud HD100

Homogenisatorns konstruktion har stor betydelse för mängden energi som krävs för att uppnå önskad homogeniseringseffekt hos mjölken. Genom att minimera behovet av homogeniseringstryck kan vårt homogeniseringshuvud HD100 ge upp till 26 procent lägre energiförbrukning per år.Det får flera positiva effekter: lägre elförbrukning och driftskostnader och längre serviceintervall för kolvar, tätningar och lager.

Utforska fler tjänster för högre prestanda

Minska vattenanvändningen i verksamheten

Tetra Pak® Water Filtering Station (WFS) sänker vattenförbrukningen i fyllningslinjerna med upp till 95 procent, jämfört med en förpackningslinje som inte använder WFS.

Minska energi, vatten och svinn

Expert Services för anläggningsoptimering kan hjälpa till att sänka ditt totala miljöavtryck genom att spara energi, vatten och avfall.