Hållbara livsmedel och drycker

Miljö och hälsa är de två viktigaste frågorna för världens konsumenter. Allt fler konsumenter väljer clean label-märkta och hållbara livsmedel och drycker. Därför är jakten på nya sätt att jobba med produktinnovation i full gång. Vi arbetar ständigt för att hjälpa våra kunder att utveckla och bearbeta de senaste produkterna som uppfyller nya krav på hållbarhet.

Förnybara, återvinningsbara och koldioxidneutrala förpackningar

När kraven växer på våra livsmedelsproducenter att minska sin miljöpåverkan måste förpackningar måste vara en del av lösningen. Vi arbetar för att utveckla världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackningar – kartonger som är helt förnybara, återvinningsbara och koldioxidneutrala. Vi vet att vi inte kommer att lyckas utan kontinuerlig innovation – den ständiga strävan efter att ompröva, revidera och förnya vår teknik och våra lösningar.

Frigöra återvinningens fulla potential

I dag saknar de globala infrastrukturerna för kartongåtervinning storskaliga och optimerade investeringar. Därför arbetar vi tillsammans med ett 40-tal aktiva återvinningspartner för att utveckla hela värdekedjan för återvinning, från den inledande designfasen till insamling, sortering och återvinning av kartongförpackningar. För att nå dit måste vi tänka om och ompröva våra nuvarande återvinningssystem och innovationer på alla nivåer.

Fastsatta korkar och papperssugrör

Fastsatta korkar är utformade för att förhindra plastavfall och undvika att plastlock hamnar i miljön där det kan ta hundratals år för dem att brytas ned. De finns som växtbaserade alternativ, tillverkade av sockerrörsbaserade polymerer. Tillsammans med våra papperssugrör kan förnybara lösningar förbättra konsumentens upplevelse och minska miljöpåverkan från våra kartongförpackningar.
Customers talking

Lösningar

Läs berättelser från frontlinjen för innovation inom livsmedel och drycker.

Innovation handbook

Vår innovationsguide

Läs om branschens mest angelägna innovationsutmaningar och potentiella lösningar som finns tillgängliga i dag.

Female operator in laboratory

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om viktiga innovationslösningar för ditt företag.