Partner i förpackningsinnovation siktar på material som är helt förnybart

Att dagens kartongförpackningar redan består av cirka 70 procent förnybart material – från träfiber – är en bra utgångspunkt för hållbarhetsarbetet. Vi har talat med Malin Ljung Eiborn från BillerudKorsnäs och Eva Gustavsson från Tetra Pak om hur deras två företag samarbetar för att höja den siffran till 100 procent. 

Den andel på cirka 30 procent av en kartongförpackning som inte är förnybar består av två material: aluminiumfolie, som skyddar mot syre och ljus för att bibehålla näringsvärdet och smaken för livsmedlet i förpackningen vid rumstemperatur, samt polyetylen (plast), som skyddar mot fukt utifrån och som ser till att kartongen fastnar på aluminiumfolien. 

Men att byta ut dessa två skikt mot ett förnybart material är lättare sagt än gjort och Tetra Pak har därför gått ihop med den svenska kartongleverantören BillerudKorsnäs för att ta sig an utmaningen. Detta är bara ett av flera exempel på hur Tetra Pak samarbetar över hela distributionskedjan med att ta fram morgondagens hållbara förpackningslösningar.

Samarbete är A och O

Eva Gustavsson, Vice President Materials & Package på Tetra Pak, säger: – 70 procent förnybart material är en bra början. Men vi vill också byta ut aluminiumfolien – och i nästa steg plastskikten – mot något som kommer från fibrer. Och det krävs en hel del innovationsarbete för att hitta dessa nya material som kan skapa en bra barriär. Vi måste agera tillsammans för att förändra branschen. Det finns så många utmaningar och så mycket innovationsarbete att ta sig an.

Malin Ljung Eiborn – Sustainability Director vid BillerudKorsnäs, en svensk leverantör av förpackningsmaterial och lösningar som hämtar den stora merparten av sina råmaterial från hållbart förvaltade skogar i Norden – betonar behovet av samarbete för att klara en sådan tekniskt komplicerad utmaning: – Det enda sättet att lösa de stora hållbarhetsutmaningar som vi står inför är att göra det tillsammans.

Innovationsröster

Mot 100 procent förnybara förpackningar, BillerudKorsnäs

Vi diskuterar innovationsresan mot 100 procent förnybara förpackningar med Malin Ljung Eiborn, Sustainability Director vid BillerudKorsnäs, som är en svensk kartongleverantör och samarbetspartner till Tetra Pak.
Innovationsröster

Mot 100 procent förnybara förpackningar, BillerudKorsnäs

Vi diskuterar innovationsresan mot 100 procent förnybara förpackningar med Malin Ljung Eiborn, Sustainability Director vid BillerudKorsnäs, som är en svensk kartongleverantör och samarbetspartner till Tetra Pak.

Klimatlösningar från grundforskning

Det här innovationssamarbetet utgörs av ett antal definierade projekt där experter från de två företagen arbetar tillsammans. De arbetar också tillsammans under ledning av Treesearch, en svensk samarbetsplattform för grundforskning, kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsbaserade råmaterial. Samarbetet innefattar aktörer från den akademiska världen, industrin, privata stiftelser och den svenska regeringen och syftar till att omvandla banbrytande forskning till högteknologiska innovationer som tar itu med klimatutmaningarna.

Ljung Eiborn säger: – Treesearch är en viktig plattform eftersom den kan ge oss avancerad forskning om nya material och nya applikationer men också möjlighet att bygga upp kompetens, med skickliga människor som kommer in i branschen och som kommer att kunna utveckla mer innovativa produkter i framtiden.

Ambitionen för Tetra Pak och BillerudKorsnäs är inget mindre än att ta fram världens mest hållbara livsmedelsförpackning. – Vårt uppdrag är att utmana de traditionella förpackningarna till förmån för en hållbar framtid, säger Ljung Eiborn. 

– Det innebär att vi vill ha en förpackning som till hundra procent härrör från förnybara resurser eller helt återvunna resurser, tillägger Gustavsson. – En sådan förpackning är också helt återvinningsbar och bidrar till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Vi ser alltså framför oss en framtida kartongförpackning som kan vara konkurrenskraftig även på lång sikt.

Innovationsröster

Mot 100 procent förnybara förpackningar, BillerudKorsnäs, del II

Del II av vår diskussion med BillerudKorsnäs om processen med att ta fram en kartongförpackning som är 100 % förnybar. Här finns också information om branschens samarbete med den akademiska världen.
Innovationsröster

Mot 100 procent förnybara förpackningar, BillerudKorsnäs, del II

Del II av vår diskussion med BillerudKorsnäs om processen med att ta fram en kartongförpackning som är 100 % förnybar. Här finns också information om branschens samarbete med den akademiska världen.