2020-07-03

​​​​​​​​​Tack vare den digitala Connected Package-kampanjen fick mejeriföretaget tillgång till en mängd uppgifter om sina kunder

En hög nivå av konsumentengagemang uppnåddes, 94 % av användarna deltog i en frågesport med frågor om produkten.

Ungdomar med smartphones, online och digitala lösningar

Kundutmaning – ökad varumärkesmedvetenhet

Så kan ett företag skapa intresse för ett varumärke som producerar mjölkprodukter berikade med vitaminer och kalcium. Så här sammanställer du data som samlats in till ett hanterbart format som ger insikt i konsumenternas beteende.

Vår lösning – skanna och vinn-kampanjer

En skanna-och-vinn-kampanj utformades med hjälp av en unik QR-kod på kartongen. Huvudpriset var en Apple Watch och 50 sådana klockor delades ut under kampanjperioden som sträckte sig över 100 dagar, från augusti till december 2019. Genom att skanna QR-koden på mjölkförpackningarna (Tetra Prisma® Aseptic 1000 Square) leddes konsumenterna direkt till en mikrosida där de kunde registrera sig för att vinna klockan. Konsumenterna behövde därmed inte ladda ned någon app, vilket ibland kan vara ett hinder för att få människor att delta.

Tetra Pak ansvarade för molntjänster genom kodhantering via Azure av data i samband med att konsumenterna kopplade upp sig mot mikrosidan. Appetite Creative Solutions heter teknikföretaget som skapade mikrosidan och försåg kunden med kampanjresultaten i form av en portal där de kunde hålla koll på löpande status. På så vis var det möjligt att spåra användarnas engagemang/beteende i detalj. Till exempel kunde kunden se vilka produkter i sortimentet som skannades flest gånger. Det var också möjligt att se vilka tider på dagen som produkterna skannades, vilket visade att den tidpunkt då flest produkter skannades var söndagsmorgnar runt frukosttid. Uppgifterna visade också hur lång tid det i genomsnitt tog för en användare att skanna en kartong och delta i tävlingen: 2 minuter och 13 sekunder!

Tetra Pak var väldigt involverade i programmet för utveckling av digitala lösningar som arbetade med att utveckla sätt att sammanställa alla uppgifter till värdefull information för kunden. All personlig information behandlas i enlighet med nationella bestämmelser.

På mikrosidan fanns ett interaktivt online-quiz där användarna kunde svara på tre frågor om varumärket. 94 procent av användarna svarade på frågorna, som hade ett pedagogiskt syfte om som dessutom lyfte fram fördelarna med produkterna. Överraskande nog var cirka en tredjedel av svaren felaktiga. De felaktiga svaren från många konsumenter avslöjade vissa luckor i deras kunskaper om vilken betydelse D-vitamin och kalcium har i en hälsosam kost.

Kampanjen innehöll reklam på Facebook och Instagram samt bumperannonser (korta videoklipp) på YouTube samt Google-annonser. På försäljningsställena användes särskilda reklamkartonger, och specialerbjudanden med reducerat pris marknadsfördes med hjälp av flygblad.

Case i korthet

Uppnådda resultat:  

7 731 giltiga skanningar av förpackningar

6 126 registreringar för att delta i tävlingen

32 321 frågor besvarades i frågesporten

94 procent av användarna svarade på frågorna