Alag Karo – källsortering
av avfall

Konsumentmedvetenhet

År 2017 bestämde sig Coca-Cola, GIZ och Tetra Pak för att samarbeta genom programmet Alag Karo med fokus på källsortering av avfall (SSW, Source Segregation of Waste) i staden Gurugram, Indien. Syftet var att förbättra återvinningen och samtidigt reducera dumpning och förbränning av avfall i staden.

Programmet hade två tydliga mål: att genomföra källsortering av avfall i bostadsområden, utbildningsinstitut och kommersiella anläggningar samt höja avfallsarbetarnas förmåga.

Programmet implementerades av Saahas, en ideell organisation med huvudkontor i Bengaluru och sedan 2001 verksamma med att hantera fast avfall. Saahas tillhandahåller helhetsinriktade och vetenskapliga lösningar för att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt och hjälper på så sätt både indiska städer och landsbygdsområden att minska, återanvända och återvinna sitt avfall. Målet är att uppnå en resursåtervinning på 90 procent och utveckla en mer cirkulär ekonomi.

Ända från början har programmet Alag Karo syftat till att:

  • öka medvetenheten och stödet i fråga om källsortering av avfall, med fokus på 20 000 hushåll i 40 utvalda RWA:er
  • engagera 50 kommersiella verksamheter och påbörja avfallshantering
  • engagera 50 skolor i miljömedvetenhet och avfallshantering
  • utbilda 500 avfallsarbetare i Gurugram på området säker hantering av sorterat avfall
  • utveckla minst två policyrekommendationer för bostadsföreningar och kommuner.

I de 32 flerbostadsområden – med totalt 17 500 hushåll – där programmet har genomförts, genererar man cirka 23 200 kg avfall per dag. Hittills är hushållen uppe i en sorteringsgrad på 90 procent, som motsvarar 18 400 kg per dag.

Dessutom har 14 flerbostadsområden – med totalt 6 215 hushåll – nu fått komposteringsanläggningar och kan därför återanvända sitt eget våtavfall för kompostering. 

Med en total avfallsåtervinning på cirka 9,2 ton dagligen leder de bort avfallet från deponierna för material- och avfallsåtervinning, vilket gör att kommunen kan spara cirka 3 300 euro i månaden i avgifter. Det här gynnar även RWA:erna som säljer kompost för 55 euro/ton.

I programmet har man betonat vikten av källsortering och väglett samhällen så att de kan ta nästa viktiga steg med bearbetning på plats.

Sociala och miljömässiga fördelar

När det gäller samhällseffekter visar implementeringsstatistik att för varje 250 kg komposterat våtavfall skapas ett arbetstillfälle. Dessutom leder enkla åtgärder, som att att sortera vid källan, till tydliga konsekvenser för avfallsarbetare. När avfallet blir renare kan de sortera ett större antal återvinningsbara material och förbättra sina intäkter, arbetsförhållanden och försörjningsmöjligheter. Utan blandat avfall blir arbetsområdet dessutom renare och den obehagliga lukten försvinner. 

När det gäller miljöpåverkan har källsorteringen av avfall inte bara hjälpt till att förbättra återvinningen av det avfall som genereras i staden. Man har även lyckats minska växthusgasutsläppen och avfallet i deponierna. Med tanke på att cirka fyra procent av allt avfall är papper kan man för varje ton återvunnet papper spara sju träd. Tack vare programmet kan man därför spara i genomsnitt 12,5 träd per dag.

Snabbfakta

Plats
Indien

Partner
Coca-Cola Indien, Saahas och GIZ

För mer information
Alag Karo

Tetra Pak kontakter
Jugran Sumit