Samarbetsprojekt med Coca-Cola, GIZ, Tetra Pak och Saahas utvecklar avfallshanteringssystemet i Gurugram, Indien

Bakgrund och initiativ – samarbete för bättre avfallshantering

Coca-Cola, GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit i Tyskland) och Tetra Pak gjorde gemensam sak och lanserade Alag Karo-programmet i Gurugram, Indien. Samarbetsprojektets huvudsakliga mål var att främja källsortering för att öka återvinningen och minska mängden avfall som kastas och bränns i staden. Genom programmet ville man också stärka avfallsarbetare genom att utbilda dem om hur de ska hantera källsorterat avfall.

Alag Karo-programmet genomfördes av Saahas, en välkänd icke-vinstdrivande organisation med bas i Bengaluru. De förde med sig expertis om hållbara avfallshanteringslösningar. Saahas har arbetat aktivt med avfallshantering sedan 2001 och strävar efter att 90 procent av alla resurser ska återvinnas som ett sätt att främja en cirkulär ekonomi. Bildtext: Öka medvetenheten om källsortering i Gurugram, Indien

Gurugram hade stora problem med sin avfallshantering, där avfall både dumpades och eldades upp på ett sätt som skapade luftföroreningar och hälsorisker. Bristen på källsortering ledde till att en stor del av allt återvinningsbart avfall hamnade på soptippen, i strid med stadens återvinningsarbete.

Alag Karo-programmet ställde upp två tydliga mål: att införa källsortering av avfall i bostadsområden, utbildningsinstitut och kommersiella anläggningar samt stärka avfallsarbetarnas förmåga att hantera källsorterat avfall.

En man och en kvinna håller i återvinningsbroschyrer

Resultat – mätbara effekter i hela avfallshanteringskedjan

Saahas spelade en avgörande roll för att programmet kunde genomföras och öka medvetenheten och stödet för källsortering i 20 000 hushåll inom 40 utvalda så kallade RWA-organisationer (residential welfare associations) i Indien. Programmen engagerade också 50 företag och 50 skolor i arbetet med avfallshantering och ökad medvetenhet om miljöfrågor. Dessutom fick 500 avfallsarbetare i Gurugram specialutbildning om säker hantering av källsorterat avfall.

Tack vare Alag Karo-programmet har man gjort betydande framsteg för att förbättra avfallshanteringen i Gurugram. I de 32 flerbostadsområden där programmet genomfördes (med sammanlagt 17 500 hushåll) har man lyckats få hela 90 procent av de boende att källsortera – sammanlagt blir det 18 400 kilo källsorterat avfall per dag. Dessutom har 14 flerbostadsområden (med totalt 6 215 hushåll) nu fått egna kompostanläggningar och kan därför använda sitt eget våtavfall till kompostering.

Genom att återvinna avfall har man minskat avfallsvolymen till deponier med cirka 9,2 ton per dag, vilket gett kommunen kostnadsbesparingar på ungefär 3 300 euro per månad. RWA-organisationerna tjänar dessutom på den kompost som produceras genom programmet, eftersom de säljer det för 55 euro per ton.

Programmets effekter på lokalsamhället är också anmärkningsvärda, eftersom ett arbetstillfälle skapas per 250 kilo komposterat våtavfall. När avfallet blir renare kan avfallsarbetarna sortera ut fler återvinningsbara material och därmed förbättra sina intäkter, arbetsförhållanden och försörjningsmöjligheter. Och när avfallet inte är blandat får de också en renare arbetsmiljö utan dålig lukt.

En kvinna vägleder andra

Bild: Alag Karo-presentation om avfallshantering och återvinning

Framtidsperspektiv – sprida initiativet till fler områden

Framgångarna för Alag Karo-initiativet har lagt grunden till andra framsteg inom avfallshantering och återvinningsarbete i Gurugram. Genom att bygga vidare på det man åstadkommit vill programmet fortsätta utöka källsorteringsarbetet och avfallshantering på plats till fler områden.

Plats
Indien

Partners
Coca-Cola Indien, Saahas och GIZ

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Jugran Sumit