Allergener och livsmedelssäkerhet Så hjälper Tetra Pak® producenter att hantera risker

Livsmedels- och dryckesproducenter behöver ta ställning till många saker när det är dags att lägga till en ny produktlinje i portföljen, men för de som överväger att investera i växtbaserade drycker är en faktor särskilt framträdande: allergener.

Upp till två procent av alla vuxna och mellan 5 och 8 procent av alla barn har en livsmedelsallergi. För många av dem kan exponering för även spår av ämnet utlösa en farlig reaktion. Det innebär att producenter behöver fatta vissa viktiga beslut när det gäller vilka risker allergener medför – inklusive ingredienser som soja, nötter och havre, bland andra – och hur man gör konsumenterna medvetna om dessa risker.

Hantera risk

Anders Löfgren, specialist på växtbaserad teknik på Tetra Pak, förklarar att det är viktigt att komma ihåg att ”nollrisk” helt enkelt inte är möjligt att uppnå när allergener är inblandade. Men med rätt utrustning och best practice kan producenterna effektivt hantera risker.

”Till producenter som är oroliga över allergener säger vi att det kan vara komplicerat, men att vi finns här för att hjälpa till,” berättar Anders. ”Vi arbetar tätt tillsammans för att hjälpa dig att sätta dig in i riskerna och hitta sätt att hantera dem.”

För mejeriproducenter som vill expandera till växtbaserade drycker är det bästa sättet att minimera korskontaminering att lägga till en helt separat processlinje. Anders Löfgren förklarar att det kanske inte är något alternativ för många producenter på grund av den stora investeringskostnad som krävs i början. Då måste de i stället använda andra riskhanteringsmetoder, exempelvis utökade rengöringsrutiner och märkning. Producenter bör även ta med allergener som en särskild del i sina planer för riskanalys av kritiska kontrollpunkter (HACCP).

Systemrengöring

Noggrann rengöring är A och O på alla anläggningar för livsmedelsproduktion, men hygienen blir ännu viktigare när man hanterar allergena ingredienser. Små partiklar kan leta sig in i områden som är svåra att rengöra, exempelvis hörn eller pumpar och ventiler.

Tetra Pak anstränger sig inte bara för att konstruera utrustning utan områden där partiklar kan fastna, säger Anders Löfgren. Företaget hjälper också kunder att bedöma potentiella problemområden och ta fram best practice-metoder för att avlägsna allergener från produktionsmiljöerna. I standardproceduren ingår att spola systemet med vatten och därefter rengöra det med alkaliska rengöringsmedel. Genom att lägga till oxideringsmedel kan rengöringsmedlen blir mer effektiva och det är viktigt att komma ihåg att rengöringslösningar inte ska återanvändas, eftersom det kan innebära att allergener förs över från en produkt till nästa.

Även med ett heltäckande rengöringsprogram finns det inga garantier, varnar Anders Löfgren. ”Vanligtvis tar man bara ett litet prov och testar om det innehåller allergener, men man kan aldrig vara helt säker utan att testa hela volymen, vilket är orealistiskt, och det finns inga fastställda gränser”, säger han. ”Det är här tydlig märkning kommer in i bilden”.

Förpackningsmärkning

Mjölk och andra produkter som innehåller allergena ingredienser – eller som har producerats i en anläggning där sådana ingredienser förekommer – behöver vanligtvis märkas av tillverkaren för att uppfylla gällande konsumentskyddslagar.

Det kan dock vara knepigt, eftersom märkningskraven ofta skiljer sig åt mellan olika länder. I EU, till exempel, kan livsmedel som innehåller mindre än 20 mg gluten per kilo märkas med ”glutenfri”, medan det i USA inte finns någon nedre gräns – produkterna måste alltså vara 100 procent glutenfria för att få märkas som sådana.

”Det är alltid tillverkarens ansvar att se till att deras produkter är rätt märkta”, påpekar Anders Löfgren. ”Producenterna kan välja olika vägar här. I ena änden ser man exempel där alla möjliga allergener listas, medan andra försöker minimera risken i sådan utsträckning att de kan utelämna den från etiketten”.

Hitta en balans

Anders Löfgren berättar att Tetra Pak finns här för att hjälpa kunderna att få den utrustning och de processlösningar de behöver samt ge rekommendationer om utökade rengöringsrutiner och andra best practice-metoder. I slutändan är det emellertid upp till varje producent att bedöma vilka risker de tar. Det betyder att de behöver hitta en balans mellan investering och livsmedelssäkerhet.

”Det finns helt enkelt inte en enda 'så här gör man'-lösning”, säger Anders. ”Varje situation är unik. Du måste bestämma dig för vad som är en acceptabel risknivå för din produkt och ditt varumärke”.

Förpackning med havredryck

Ställa om produktionen för att rida på havredryckens framgångsvåg

Producenter av flytande livsmedel bör noga väga fördelar mot nackdelar när de konverterar eller investerar i en ny linje inför en expansion till havrebaserade drycker.

Matexperter

Experterna bakom drycken: Möt experter på havredrycker

Det krävs ett engagerat och professionellt team – med livsmedelsexperter, tekniker, strateger och ingenjörer – för att lansera havrebaserade drycker på marknaden.

Omoget havrefält

Snabbguide till havredrycker

Ladda ned vår snabbguide till havredrycker för att ta del av direkta insikter om hur du kan hantera havrens utmaningar – och bli först med att uppnå tillväxt.