Bli först med att uppnå tillväxt

Havre vinner snabbt världens hjärtan. Så vad behöver du göra just nu för att dra nytta av havredrycksboomen? Hur ska du utforma din process för att uppnå rätt produktkvalitet, tillgodose livsmedelssäkerhet och vara så kostnads- och resurseffektiv som möjligt? Vilken är den snabbaste och smartaste vägen till lansering – en ny, komplett linje eller att konvertera en befintlig linje? Och vilken basmaterial bör du välja för att optimera drift- och investeringskostnaderna – och snabbare nå ut på marknaden? Med insikter om hur du kan hantera havrens utmaningar kan du bli först med att uppnå tillväxt.

Behöver du en snabbguide till havredrycker?

Ladda ned vår snabbguide till havredrycker för att ta del av direkta insikter om hur du kan hantera havrens utmaningar – och bli först med att uppnå tillväxt.