2016-04-18
TOLLARP, SVERIGE

​​​​​​​​​​Störst i Norden​

I Tollarp tillverkar Orkla Foods varje år 18 000 ton sylt, marmelad och mos. Fem nya anpassade Tetra Albatch matberedare gör produktionen mer flexibel och underhållet enklare än tidigare.​

En söt väldoft fyller Orkla Foods fabrik i Tollarp i Skåne, cirka 18 km söder om Kristianstad. Här ligger Nordens största syltfabrik. De 55 medarbetarna tillverkar till största delen sylt och marmelad av varumärkena Önos, Felix, Bob och Den Gamle Fabrik, men de gör även äppelmos och kompotter.​

När vi kommer dit för vårt besök håller de på att göra lingonsylt åt Felix. Sylt- och marmeladtillverkning är en relativt enkel process som endast inbegriper ett fåtal element. Frukt och bär av olika slag och socker levereras med lastbil flera gånger i veckan. Ingredienserna vägs upp under beredningsprocessen. De frysta lingonen hälls i stora runda, hjulförsedda aluminiumtråg, som kan rymma 300 kg. Dessa tråg lyfts sedan upp och innehållet töms ut i ett matarmagasin på toppen av tanken, en Tetra Albatch. Till en batch går det åt åtta tråg med lingon och det behövs 20 batcher för att producera de 60 000 burkar à 800 g sylt som ska tillverkas i dag.​

Ingredienserna processas i de stora matberedartankarna i cirka 48 minuter totalt och kokas sedan i en minut vid en temperatur på 85 °C. Socker, i antingen torr eller flytande form, pumpas in i tankarna och citronsyra tillsätts. Socker är självkonserverande, så det behövs bara en liten mängd konserveringsmedel. När lingonsylten är klar pumpas den vidare till fyllningslinjerna där glasburkar fylls med sylten och förses med etiketter.​

Den 28 oktober 2015 invigdes den nya kokningsanläggningen med processutrustning från Tetra Pak. De fem kokningstankarna är specialbyggda för Orkla Foods syltproduktion. Ett siktglas i slutet av varje tank var en av flera detaljer som specificerades i beställningen av de fem tankarna. Den exakta koktiden varierar beroende på kvaliteten på lingonen och genom siktglaset kan operatören bedöma hur processen fortskrider och se när sylten är klar.​

”Tidigare hade vi utrustning som kostade enorma pengar att underhålla. Under underhållet gick det inte att köra någonting, och utrustningen var svår att rengöra eftersom många delar satt nära golvet och det var omöjligt att veta i förväg när de behövde servas. Följden blev att vi ofta tvingades planera om produktionen på kort varsel”, säger Erik Wendel, fabrikschef på Orkla Foods i Tollarp.​

Erik Wendel, Orkla Foods

De nya tankarna höjdes 40 cm från golvet och ventilerna placerades på baksidan så att det blev betydligt enklare att rengöra och serva dem. Ett ganska stort manhål underlättar dessutom underhållet. En annan skillnad är att linjen inte behöver stoppas för underhåll. Tankarna kan kopplas bort en i taget. Maxkapaciteten är i teorin densamma som förut men rent tekniskt är den nya lösningen bättre eftersom den är mer flexibel.​

”Vi har fler kombinationsalternativ i produktionen nu. Vi kan köra fem tankar på en fyllningslinje, eller fyra plus en, eller tre plus två. Det är mycket mer flexibelt än innan. Det gör det möjligt för oss att framtidssäkra vår produktion”, förklarar Erik.​

Att Tetra Pak skulle få uppdraget att installera den nya utrustningen var inte på något sätt en självklarhet. Matberedarna som skulle bytas ut – de som man var så missnöjd med på Orkla Foods – var från Foodtech. Och detta var ju en lösning som vi hade köpt upp och vidareutvecklat till Tetra Albatch.​

”Tetra Pak fick verkligen kämpa i motvind eftersom vi redan hade testat deras lösning, så de hade en hel del att förklara för att få oss att förstå hur saker och ting kunde förbättras”, säger Erik.​

”Vi engagerade våra ingenjörer för att kunna hålla tekniska diskussioner och vi lyssnade på vad produktionspersonalen ville ha. Efter det använde vi standardutrustning men anpassade den så att vi kunde uppfylla Orklas önskemål”, säger Lars Svensson, kundansvarig för Orkla Foods i Norden.​

Underhåll, kapacitet, drift, flexibilitet och lätthanterlig service var de viktigaste kriterierna för den nya utrustningen. Den totala kostnaden under utrustningens hela livslängd var en viktigare aspekt än inköpspriset.​

”Den kommer att stå här i 20 till 25 år, så den totala ägandekostnaden är viktig”, säger Erik. Under de senaste två åren har Orkla Foods investerat nästan 55 miljoner kronor i en ny kokningsprocess, en ny fyllningslinje, en robotiserad förpackningslinje, etiketteringsutrustning och renovering av lokalerna i Tollarpsfabriken.​

”Investeringsgraden har varit hög med tanke på vår storlek, men vi var i akut behov av att investera. Om vi ska kunna fortsätta existera måste vi också våga satsa och positionera oss som ett kompetenscentrum när det gäller sylt och marmelad”, säger Erik.​

Lars framhåller att kunder som Orkla kan dra stor fördel av vår expertis. I det här fallet sitter vi på spetskompetens inom färdiglagad mat. Och i början av 2016 lanserades nya produkter som Orkla testade på vårt Product Development Centre (PDC).​

”Vi har ett allt närmare samarbete med våra kunder. Vi hjälper dem att utveckla sina processer och sin verksamhet. Vi måste se till att kunderna får tillgång till vår kompetens”, säger Lars.​

”Vi måste bevisa att vi förtjänar vår plats i gruppen varje dag. Idag är vi en bra, robust och lönsam fabrik. Vi är här för att stanna. Så det är fantastiskt att vi kan få vara med i diskussionerna i ett tidigt skede när Tetra Pak utvecklar ny utrustning som Tetra Vertico​®," säger Erik.​​​​

Lingon