2017-09-22
KINA

​​​​​​​​​​​​​​​Bright producerar rumstempererad yoghurt i världens mest digitala mejeri

Bright Dairy är Kinas tredje största mejeriproducent och ledande producent av mejeriprodukter i premiumsegmentet i Kina. Med vår hjälp har de framgångsrikt utvecklat och lanserat världens första rumstempererade yoghurtprodukt på den kinesiska marknaden 2010. För att möta den snabbt växande efterfrågan på rumstempererad yoghurt valde Bright att investera i en helt ny produktionsanläggning i Tianjin, Kina, uteslutande avsedd för tillverkning av rumstempererad yoghurt. För att behålla sin konkurrenskraft och producera rumstempererad yoghurt snabbt och effektivt – och samtidigt möta de växande kraven på livsmedelsskydd, kvalitet och spårbarhet – ville Bright utrusta sin anläggning med ett enhetligt MES-system (Manufacturing Execution System). De ville också digitalisera sin manuella dataregistrering och kombinera flera databastillämpningar till en heltäckande automations- och informationslösning, som skulle ge dem full överblick och kontroll över hela anläggningen inklusive drift, produktkvalitet och spårbarhet.

– De hanterar drygt 500 ton råmjölk varje dag och full spårbarhet från råmjölk till slutprodukt är enormt viktigt – men tidigare tvingades de förlita sig på sig på stora mängder manuellt rapporterade data”, förklarar Xiaobo Yan, som är projektledare för fältester hos Bright Dairy. ”Det tog mycket tid för operatören och risken för fel på grund av den mänskliga faktorn var överhängande.” Det var också komplicerat att manuellt samla in all information och skapa sig en helhetsbild över kvalitet och effektivitet. – Genom att automatisera processen skulle de spara tid och få mer tillförlitliga data – och i förlängningen förbättra driften och minska kostnaderna.

Ledningen behövde realtidsdata och historiska data för att kunna hantera driften, arbeta med ständiga förbättringar och minska driftskostnaden. Operatörerna behövde stöd för att kunna arbeta effektivare. Och laboratoriet behövde digitalisera manuella register och samla kvalitetskontrolldata i ett gemensamt system för hela anläggningen.​

En integrerad lösning för hela verksamheten

Bright Dairy vände sig till Tetra Pak för att vi har effektiv och högpresterande utrustning, men också för att de behövde avancerad automation. De ville ha en integrerad lösning för alla process- och förpackningsåtgärder i hela fabriken och för ERP-systemet. Något som ingen annan leverantör kunde erbjuda. Tetra Pak® PlantMaster MES Suite är utvecklad för livsmedelsproducenter och samlar alla process- och förpackningsåtgärder i ett gemensamt system – i en digital miljö och tillgängligt på skärmen.

Läs hela artikeln och lär dig mer om Tetra Pak PlantMaster MES Suite​, en lösning utvecklad för att samla process- och förpackningsåtgärder i ett gemensamt system.

Visa/ladda ned kundcase: Bright tillverkar rumstempererad yoghurt i världens mest digitala mejeri

Bright Dairy i Kina

Företag: Bright Dairy​, Tianjin-fabriken, Kina

Process: Kontinuerlig rumstempererad mejeriberedning och fyllning

Produkt: Rumstempererad yoghurt i Tetra Prisma aseptiska kartongförpackningar