Carton Council of North America driver på återvinning av kartongförpackningar och når i dag över 70 miljoner hushåll

Carton Council of North America bildades 2009 och är en branschorganisation som dedikerat arbetar med att revolutionera kartongåtervinningen i både USA och Kanada. De senaste tio åren har Carton Council framgångsrikt lett initiativ som fått fler än 70 miljoner hushåll över hela USA att börja återvinna kartonger.

Resultaten har kunnat uppnås genom strategiska samarbeten och fokus på att främja återvinningsteknik, lokala insamlingsprogram och ökad kunskap om att kartonger kan återvinnas.

Närbild av robotarm som sorterar kartonger för återvinning

Bild: Teknik ger mer effektiva kartongåtervinningsprocesser

Bakgrund och initiativ – främja återvinning genom ökad kunskap och teknik

Innan Carton Council bildades hade både USA och Kanada problem med sin kartongåtervinning. Begränsad tillgång till återvinningsstationer och bristfällig kunskap om att kartonger kan återvinnas bidrog till att många kartonger hamnade på soptippen. Carton Council såg att det fanns ett akut behov av att hantera de här frågorna och tog på sig uppdraget att höja återvinningstalen, minska avfallet och främja hållbara förpackningslösningar.

Carton Council tog ett helhetsgrepp om frågan med ökad kartongåtervinning som omfattade flera viktiga strategier. Genom att samarbeta med olika intressenter kunde organisationen inrikta sig på att bygga upp lokala insamlingsprogram och använda återvinningsteknik för att främja effektiva processer för kartongåtervinning. Dessutom marknadsförde man aktivt kartonger som återvinningsbara för att öka allmänhetens kunskap och få fler konsumenter att bidra.

I Kanada skapade Carton Council en viktig plattform, där kartongtillverkare kan visa upp kartonger som förnybara och återvinningsbara förpackningslösningar med lågt koldioxidavtryck. Den gav också stöd till utvecklingen av lösningar för återvinning av kartongfibrer, polyAl(polyetylen och aluminum) samt hela kartonger.

Resultat – en återvinningskultur i Nordamerika

Carton Councils envisa arbete har gett imponerande resultat och förändrat kartongåtervinningen i grunden i Nordamerika. I USA har organisationen framgångsrikt infört kartongåtervinningsprogram på 11 099 skolor för att främja en återvinningskultur och fostra barn och unga till att bli miljöambassadörer. Återvinningstalen för hela USA är nu uppe i 20 procent och numera finns det sju slutmarknader för kartonger i Nordamerika.

Dessutom har Carton Councils ansträngningar lett till att betydligt fler hushåll har tillgång till kartongåtervinning, närmare bestämt 70,8 miljoner hushåll i USA.

Framtidsperspektiv – bygga vidare på framgångarna

Efter tio framgångsrika år har Carton Council of North America ställt upp ambitiösa mål för framtiden. Till 2025 hoppas organisationen kunna utöka kartongåtervinningsprogrammen till 16 254 skolor, öka återvinningsandelen för USA till 25 procent och ge 75 procent av landets alla hushåll tillgång till kartongåtervinning.

För att uppnå målen tänker Carton Council fortsätta finansiera och producera kampanjer som sprider kunskap om kartongåtervinning, tillhandahålla viktiga resurser för att optimera sorteringsprocesser, finansiera pilotprojekt och underlätta kontakter mellan återförsäljare och köpare av balar av återvunnen kartong.

Plats
USA och Kanada

Partners
SIG, Elopak, Evergreen

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Jordan.Fengel@tetrapak.com