Carton Council of North America

Konsumentmedvetenhet

Närbild av robotarm som sorterar kartonger för återvinning

Carton Council of North America bildades 2009 och är en branschorganisation som arbetar för att öka kartongåtervinningen i USA och Kanada. Vi har under under ett drygt decennium haft stora framgångar genom att bidra till kartongåtervinning i över 70 miljoner hushåll i USA.

Genom att främja både återvinningsteknik och lokala insamlingsprogram samt öka medvetenheten om att kartongförpackningar är återvinningsbara verkar Carton Council för att begränsa antalet kartonger som blir avfall. Carton Council arbetar med lösningar för fibrer, PolyAl och komplett kartongåtervinning. I Kanada tillhandahåller organisationen en plattform för kartongtillverkare för att jämföra och profilera kartonger som förnybara, återvinningsbara och koldioxidsnåla förpackningslösningar. Carton Council bidrar även till att öka återanvändning och återvinning av kartonger genom att

  • finansiera och skapa kampanjer för att öka kunskaperna om kartongåtervinning
  • tillhandahålla resurser för att optimera sorteringsprocesserna
  • finansiera pilotprojekt
  • sammanföra säljare och köpare av balar av återvunnen kartong.

I USA har arbetet resulterat i:

  • kartongåtervinningsprogram i 11 099 skolor
  • en nationell kartongåtervinningsgrad på 20 %
  • 7 slutmarknader för kartonger i Nordamerika
  • 61 % tillgång för hushåll i USA = 70,8 miljoner hushåll som kan återvinna kartonger

Carton Council fortsätter arbeta för att öka antalet skolprogram till 16 254, öka återvinningsgraden i USA till 25 procent och öka hushållens tillgång till återvinning i USA till 75 procent. Allt det här ska man uppnå senast år 2025. 

Robotarm som sorterar kartonger för återvinning

Snabbfakta

Plats
USA och Kanada

Partner
SIG, Elopak, Evergreen

För mer information
Carton Council
Kartonger skapar möjligheter

Tetra Pak kontakter
Fengel Jordan