I pantautomaten Recybot kan pendlare i Dominikanska republiken växla in återvinningsprodukter mot resekredit

De här innovativa pantautomaterna är en del av en helt ny metod för insamling från konsument i Dominikanska republiken. Pantautomaterna är strategiskt utplacerade på olika stationer i Santo Domingos tunnelbanenät.

Bakgrund och initiativ – uppmuntra till återvinning

Konceptet är lika enkelt som effektivt: Användarna kan byta in sina tomma kartonger från Tetra Pak och andra förpackningar mot kredit på sina resekort i det kommunala transportnätet. Systemet ger direkta belöningar och uppmuntrar användare att regelbundet använda pantautomaterna. Samtidigt blir de mer medvetna om att materialen kan återvinnas och insamlingsandelen ökar.

Innan pantautomaterna infördes hade återvinningsinitiativ i Dominikanska republiken svårt att motivera invånarna till återvinning. Bekvämlighet och brist på medvetenhet och incitament var stora hinder att överbrygga. Målet var att skapa en smidig återvinningsupplevelse och göra det effektivt och fördelaktigt för alla intressenter, inklusive konsumenter, resande med allmänna färdmedel och miljön.

Människor framför en återvinningsstation

Bild: I en pantautomat växlas kartonger från Tetra Pak och andra återvinningsbara förpackningar in mot resekredit.

Resultat – en omvälvande lösning

Pantautomaterna har blivit en innovativ och smidig lösning för att förändra återvinningen i Dominikanska republiken. Återvinningen har gjorts mer intressant genom att maskinerna är en del av konsumenternas dagliga liv, framför allt på platser med mycket folk som Santo Domingos tunnelbanestationer och Las Americas International Airport. Användarna får direkt ersättning för sina återvinningsbara förpackningar i form av kredit i dominikanska pesos. På så sätt uppmuntras de att regelbundet använda pantautomaterna.

Pantautomaterna kan hantera flera material och sätter därmed en ny standard för återvinning i Karibien. Dessutom är man stolta över att maskinerna har konstruerats och tillverkats lokalt, vilket betonar programmets vilja att stödja den lokala ekonomin.

Framtidsperspektiv – fler platser och butiksrabatter

Genom ett strategiskt expansionsarbete har pantautomaterna även placerats på knutpunkter som Centro de los Heroes, Maria Montez, Juan Pablo Duarte, Concepción Bona och Eduardo Brito. Senast installerades de på Las Americas International Airport (AILA), där de ytterligare har bidragit till programmets framgångar. Det finns även planer på att placera pantautomater på Isabela Airport och Puerto Plata Airport för att fortsätta främja återvinning. Man vill också att konsumenter ska kunna använda sin pant som rabatt i partnerbutiker.

Återvinningsstation i tunnelbanan

Bild: Pantautomaterna tar emot kartonger från Tetra Pak, petflaskor och aluminiumburkar

Plats
Dominikanska republiken

Involverade företag
Green Love, Opret