2020-05-12
LAUSANNE, SCHWEIZ

Vi hjälper våra kunder att säkerställa livsmedelsförsörjningen

Roberto Franchitti, Executive Vice President på Tetra Pak Services, berättar hur Tetra Pak Services hjälper till att upprätthålla mat- och dryckesproduktionen under COVID-19-krisen.

 "Vi har bevittnat många krissituationer under årens lopp, men de har varit regionala eller hanterats nationellt eller på en specifik geografisk plats. Det speciella med COVID-19-krisen är att den är global – en händelse som inträffar kanske en gång per generation", säger Roberto Franchitti.​

Vi håller vårt löfte

Redan från början av COVID-19-utbrottet drevs vi av vårt löfte att bevara det goda. Vi ville säkerställa att den här hälsokrisen inte också utvecklades till en matförsörjningskris.

Med de tidiga lärdomarna från Kina beslutade vi inom Tetra Paks globala ledarskapsteam​ snabbt att vi skulle kliva fram och göra vårt för att skydda matleveranser och hjälpa konsumenterna att få tag i den mat de behöver.

Ur ett Services-perspektiv brottas våra kunder just nu med två stora utmaningar: logistiken och det radikalt förändrade konsumtionsmönstret från att äta ute till att äta hemma.

På logistiksidan är frågorna hur livsmedelstillverkarna får sina anställda på fabrikerna att jobba på ett säkert sätt samt hur varorna ska komma in och ut och hur man hanterar den kritiska livsmedelsdistributionen. Våra kunder behöver stabilitet och stora mängder råmaterial för sina kontinuerliga processer, så logistiken är kritisk.

Detta innebär att tillhandahålla förpackningsmaterial, reservdelar, utrustning, tekniker och serviceingenjörer för att vi ska kunna stödja våra kunder överallt och säkerställa en kontinuerligt försörjning av livsmedel. Utan detta stöd skulle våra kunders verksamheter kunna upphöra helt.

I och med de förändrade konsumtionsmönstren måste våra kunder antingen ändra format eller maximera produktionen av vissa produktlinjer med höga krav. Vårt serviceteam stöder kunderna genom att säkerställa maximal drifttid, produktion och produktionseffektivitet.

Vi hjälper kunderna att upprätthålla matleveranserna

För att hjälpa våra kunder att fortsätta driften identifierade vi riskfaktorerna för att flytta vår personal och materiel och vidtog därefter lämpliga försiktighetsåtgärder. Vi införde hälso- och säkerhetsbedömningar samt nya regler och riktlinjer, delade ut skyddsutrustning och utbildade personalen, så att de fick de resurser och den information de behövde för att kunna skydda sig. Vi vill ge våra anställda allt de behöver för att kunna arbeta på ett säkert sätt.

Även under dessa svåra arbetsförhållanden fortsätter vi att stödja våra kunder, för även om vi verkligen är ett globalt företag arbetar vi också väldigt lokalt. Våra lokala ingenjörer har långvariga relationer och ett ömsesidigt förtroende hos kunderna. Vi har folk som hjälper våra kunder ute på golvet. Samtidigt har vår lokala personal stöd av våra globala supportfunktioner och resurser vid behov. Men det handlar inte bara om personalen på golvet. Vi jobbar också hårt för att säkerställa att våra kunder får de reservdelar och det material de behöver för att kunna fortsätta driften. Våra reservdelsteam jobbar 24/7 för att möjliggöra detta, och detsamma gäller vår arbetsstyrka som genomför underhåll och utbildning.

Vi säkrar reservdelsleveranserna

Att uppfylla vår vision om att göra maten säker och tillgänglig överallt innebär att vi måste se till att våra kunder får reservdelarna de behöver för att kunna driva sin verksamhet. För att säkerställa detta jobbar våra reservdelsteam 24/7. Vi har satt samman kristeam för att säkerställa en kontinuerlig leverans under krisen. Genom att proaktivt göra beställningar hos våra leverantörer har vi lyckats säkra den lagerhållning vi behöver. Genom att utnyttja våra omfattande leveranskedjor och distributionscentra fullt ut, har vi kunnat fortsätta att skicka reservdelar runt om i världen, inklusive expressleveranser till kunder.

Våra administrationscentra har fortsatt att arbeta, samtidigt som många anställda har övergått till att arbeta hemifrån och med minst sagt "flexibla" arbetstider, dock utan någon nedgång i kundservicenivån. Vi har lyckats att fortsätta leverera reservdelar, vilket gör det möjligt för kunderna att upprätthålla driften i sina produktionslinjer.

Det är anmärkningsvärt hur vårt reservdelsteam har anpassat sig till den oerhörda störningen i de globala logistik- och leveranssystemen, med tanke på att mycket av världens flyggods inte bara går med fraktflyg, utan också skickas med kommersiella passagerarplan. Men när de flesta internationella passagerarflygen står på marken är kapaciteten kraftigt begränsad. Vi har fortsatt att säkra kapaciteten tack vare de långvariga relationer vi har med våra partner och leverantörer. I den här sortens situationer blir uppenbart hur mycket ett starkt partnerskap betyder. Våra stabila relationer med leverantörer och kunder, byggda på många års samarbete och förtroende, är ovärderliga i dessa tider.

Servicetekniker och påfyllningsmaskin

Underhåll och fjärrsupport

Vissa av våra tjänster är mycket "analoga". Det är manuella, fysiska uppgifter, som att serva en maskin eller byta delar, så dessa uppgifter kräver fysisk närvaro.

Men trots denna "analoga" aspekt är vi hjälpta av den digitala tekniken. Till exempel består kundernas produktionslinjer av många olika utrustningsdelar och påfyllningsmaskiner.

Det är inte möjligt för alla servicetekniker att känna till varje enskild del av varje maskin. Därför har vi tagit fram det som vi kallar fjärrsupport. Vår personal och våra kunder kan ansluta digitalt, via röst och video och till och med via direktanslutning till förpackningsutrustningens elektroniska styrsystem, till tekniska experter i andra delar av världen för att lösa alla tekniska problem som kan uppstå. Detta är ett exempel på Tetra Paks lokala närvaro med global backup.

I och med utbrottet av COVID-19 utökar vi vår tillgänglighet för fjärrsupport så att vi kan fortsätta att tillhandahålla denna viktiga tjänst samtidigt som vi begränsar resandet och iakttar krav på social distansering. För vissa regioner betyder det att vi har ökat tillgängligheten på lokala språk- och resursalternativ inom vår fjärrsupportlösning.

Trots tillgången till denna fjärrsupport tycker jag att våra servicetekniker är riktiga hjältar som gör allt de kan och stannar kvar på kundernas anläggningar för att säkra den fortsatta driften.

Vi växlar upp för framtiden

Redan före COVID-19 tänkte vi framåt, minskade vårt koldioxidavtryck, letade alternativ till fysiska resor och ökade tillgången på fjärrsupport. COVID-19 har påskyndat utvecklingen.

När krisen väl lättar är jag säker på att vi kommer att fortsätta skicka ut servicetekniker till våra kunder, men vi kommer att ha mer fjärrsupport och färre resor.

En sak som inte kommer att förändras efter COVID-19 är vårt åtagande till kunder, konsumenter och anställda. De saker som gjorde oss starka före krisen har hjälpt oss att klara krisen och kommer att vara ännu viktigare efter krisen: vi vill fortsätta att vara en del av lösningen, att tjäna våra samhällen och kunder och framför allt att bevara det goda.

Roberto Franchitti, Executive Vice President Services

Roberto Franchitti, Executive Vice President Services