​​​​Att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt​​

COVID-19-utbrottet är en händelse utan motstycke som påverkar samhällen över hela världen. Ingen av oss har tidigare upplevt en situation som liknar den vi just nu går igenom. Våra tankar går till dem som drabbas hårdast. I detta sammanhang krävs extraordinära åtgärder för att säkerställa att vi kan fortsätta fullfölja vårt löfte om att bevara det goda.

NYHETER

Solpaneler

Tetra Pak går med i European Alliance for a Green Recovery.

Mot bakgrund av vårt stöd för European Green Deal, har vi gått med i European Green Recovery Alliance. I alliansen samlas intressenter som politiker, företagsledare, finansinstitut, fackföreningar, icke-statliga organisationer och tankesmedjor i syfte att staka ut vägen framåt efter covid-19, i kampen mot klimatförändringar och för att säkerställa att våra ekonomier och samhällen återhämtar sig så snabbt som möjligt.

Tetra Pak-kontoret i Lausanne

Tetra Laval Group skänker 10 miljoner euro till hjälpinsatser mot COVID-19

COVID-19-pandemin har påverkat samhällen över hela världen på ett sätt som vi aldrig tidigare varit med om. Våra tankar och vårt deltagande går till alla dem vars liv har påverkats.

För att stödja de globala insatserna mot krisen skänker Tetra Laval Group 10 miljoner euro till olika frivilligorganisationer som stöttar sjukvårdssystemet i alla de länder vi är aktiva i.

FÄLTARTIKLAR

Lastbil i lager, förpackningsmaterial

Tillhandahålla viktiga näringsprodukter för behövande

Vi arbetar nära våra kunder och är hängivna för att tillgodose förändrade krav och produktionsscheman så att göra livsmedlen säkra och tillgängliga, överallt. En av våra kunder – en global ledare inom näringsvetenskap – kom till oss med ett akut behov gällande en ökad efterfrågan på av en av sina produkter. Läs om hur vårt team fick tänka annorlunda för att hitta rätt lösning.

Operatör som justerar maskin

Säkerställa dagliga leveranser av mejeriprodukter

Med COVID-19-karantäner och resebegränsningar har våra kunder runt om i världen förlitat sig på sina starka partnerskap när de stött på ovanliga utmaningar. Läs om hur våra bästa arbetsmetoder hos både fysiska och virtuella supportteam har hjälpt våra kunder att undvika störningar i distributionskedjan, så att deras produkter snabbt har kommit ut till sina mottagare.

Skolflicka som dricker mjölk

Fortsätter ge skolbarn tillgång till näring under COVID-19

Med anledning COVID-19 stänger skolor runtom i världen. Detta kan tyvärr få stora konsekvenser för skolbarnens hälsa och näringsintag. Betydelsefulla globala intresseorganisationer som WFP (World Food Programme), FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) och GCNF (Global Child Nutrition Foundation) verkar aktivt för att barn ska fortsätta erbjudas skolmåltider även då skolorna är stängda.

EXPERTINTERVJUER

Kvinnor i laboratorium

Vi sätter högsta standard inom livsmedelsskydd

Vi sätter högsta standard inom livsmedelsskydd

Säkrar livsmedel – före, under och efter COVID-19. Laurence Mott, Executive Vice President of Development and Engineering, berättar om sina insikter kring hur vi använder vår erfarenhet och expertis för att säkerställa livsmedelsskyddet från jord till bord.

Live-streaming från PDC i Lund

Respons på föränderliga kundbehov

Respons på föränderliga kundbehov

Lars Holmquist, Executive Vice President för Packaging Solutions and Commercial Operations, delar med sig av sina insikter om hur vi hela tiden anpassar vårt sätt att arbeta för att hitta lösningar som passar kundernas aktuella behov.

Servicetekniker konfigurerar inställningarna för fyllningsmaskin

Vi hjälper våra kunder att säkerställa livsmedelsförsörjningen

Vi hjälper våra kunder att säkerställa livsmedelsförsörjningen

Roberto Franchitti, Executive Vice President Services, berättar hur Tetra Pak Services hjälper till att upprätthålla mat- och dryckesproduktionen under COVID-19-krisen.

Fjärrsupport

Omställningen till ett nytt sätt att arbeta på

Omställningen till ett nytt sätt att arbeta på

Phil Read, Senior Vice President of Human Resources, delar sina insikter om hur den nya verkligheten efter COVID-19 kräver en balanserad och flexibel inställning för att skydda medarbetare och samtidigt stödja våra kunder på bästa sätt.

Kontakter för mer information:

Sumit Khatter

VP External Communications
Mobiltelefon: +41 79 345 3873
E-post: sumit.khatter@tetrapak.com