Nestlés insamlingsprogram sträcker sig från dörr till dörr och driver på förändring med stöd av Tetra Pak och KPT Recycle


Tetra Pak och KPT Recycle hjälpte Nestlé att införa ett ambitiöst insamlingsprogram för återvinningsbara material med upphämtning i utvalda bostadsområden i Malaysia.
 

Bakgrund och initiativ – smidig insamling av källsorterade, återvinningsbara material

Programmet introducerades i Petaling Jaya City i storstadsregionen Kuala Lumpur år 2020 i syfte att förbättra avfallshanteringen och främja hållbara metoder genom att erbjuda en smidig upphämtningstjänst direkt från hemmet. Initiativet erbjuder insamling av sju typer av återvinningsbara material, framför allt kartongförpackningar.

Människor framför en återvinningsbehållare

Bild: En behållare uppställd vid trottoaren för källsortering av vanliga, återvinningsbara material

Traditionella metoder för avfallshantering stöter ofta på problem med källsortering, vilket leder till mindre återvinning. För att lösa problemet uppmuntrar Nestlés program hushåll att delta aktivt i återvinningen genom att göra den smidigare och mer lättillgänglig.

Resultat – återvinningsbehållare vid trottoaren i storstadsregionen Kuala Lumpur

Insamlingsprogrammet för återvinningsbara material med upphämtning i hemmet är en lösning som hjälper hushåll att effektivt källsortera återvinningsbara material. Med hjälp av Tetra Pak och KPT Recycle tillhandahåller Nestlé infrastruktur och stöd för att se till att initiativet blir en framgång.

Målet var att 100 000 skulle erbjudas tjänsten till slutet av 2022. Redan i mitten av 2022 hade programmet dock vuxit till att omfatta runt 70 000 hushåll i Petaling Jaya och grannstäderna Subang Jaya, Shah Alam och Kuala Lumpur.

Framtidsperspektiv – samarbete för att nå fler hushåll i fler städer

Nestlés insamlingsprogram för återvinningsbara material med upphämtning i hemmet främjar en mer hållbar kultur och stärker samhällsengagemanget i samhället. Genom att förenkla återvinningsprocessen och erbjuda en smidig tjänst med upphämtning i hemmet uppmuntras fler hushåll att delta aktivt i återvinningen. Det har resulterat i att källsorteringen av avfall ökat och lett till mer insamling och återvinning.

Liknande samarbeten mellan företag och kommunala myndigheter pågår redan eller planeras och kommer att fortsätta spela en viktig roll för att Malaysia ska kunna nå sitt nationella återvinningsmål på 40 procent till 2025.

Plats
Malaysia

Partners
Nestle, MBPJ (kommunen), KPT Recycle

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Tan Terrynz