2016-03-02

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vetenskaplig artikel:

Ökad förståelse för torkningsprocessen förändrar synen på spraytorkning ​​

Hur torkar en droppe? Frågan kan tyckas trivial, men förståelse för hur koncentrerade mejeriprodukter torkar är central när vi utformar och bygger ut utrustning för spraytorkning. Ny experimentell forskning i samarbete med Tetra Pak har givit upphov till nya och viktiga insikter om hur droppar beter sig genom hela torkningsprocessen. Den kan nu tillämpas i avancerade verktygsmodeller. ​​​

Forskning som utförts av Loredana Malaforte (Phd) vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg har bland annat gett ny, detaljerad information om droppens ytengenskaper genom hela torkningsprocessen. Det är viktig information som ger en förståelse för klibbighet och partiklars tendens att fästa i varandra i större eller mindre kluster. Datoriserade simuleringar kan dessutom förutspå var i spraytorken dropparna är klibbiga och var de är torra eller inte klibbiga. Resultatet är en effektivare effektiv utformning och uppskalning av utrustning för spraytorkning, med mindre behov av trial & error samt potentiellt stora besparingar tack vare längre drifttider. ​

Vetenskaplig artikel

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Registrera dig för vetenskaplig artikel

Registrera dig för att få den vetenskapliga artikeln ”Ökad förståelse för torkningsprocessen förändrar synen på spraytorkning”
mjölkdroppe