GIRA –inlämningsstationer

Insamling och sortering

Kvinna som återvinner en kartongförpackning på återvinningsstationen

Syftet med GIRA-projektet i Ecuador är att skapa en cirkulär syn på kartongförpackningar genom att förbättra landets insamlingsinfrastruktur. Projektet förenklar återvinningen med hjälp av 94 återvinningsstationer för nio olika material som byggts över hela landet. Stationerna marknadsförs via nationella sociala medier, tv och varumärkeskampanjer.

Återvinningsstation för kartonger

Snabbfakta

Plats
Ecuador

För mer information
Supermaxi Ecuador – Gira

Tetra Pak kontakter
Naranjo Hedda