GIRA-projektet främjar återvinning av kartongförpackningar i Ecuador


GIRA-projektet i Ecuador är ett banbrytande initiativ som strävar efter att revolutionera kartongåtervinningen och främja en cirkulär ekonomi1 i landet. Fokus ligger på att stärka infrastrukturen för insamling och projektet vill effektivisera återvinningen och göra den mer lättillgänglig för medborgarna.


Bakgrund och initiativ – myndigheter och företag krokar arm för återvinningen

Det är bara drygt 37 procent av Ecuadors kommuner som samlar in material för återvinning. År 2018 återvanns endast sex procent av landets hushållsavfall2. Sedan 2019 har myndigheterna i Ecuador arbetat med en plan för att skapa en nationell strategi för en cirkulär ekonomi. Parlamentet i Ecuador har bland annat lagt fram ett lagförslag för att minska användningen av engångsplast och lanserat GIRA-projektet. Målet för initiativet är att underlätta återvinning och ansvarsfull hantering av petförpackningar, korkar, mjuk och hård plast, skumplast, papper, kartong, glas och aluminiumburkar.

GIRA-initiativet omfattar hela värdekedjan för Corporación Favorita (en stor butikskedja inriktad på livsmedelsbutiker och varuhus) och även många av de största varumärkena i Ecuador. Det stöds också av myndigheter som miljödepartementet, departementet för produktion, handel, investeringar och fiske samt landets vicepresident.

Kvinna som återvinner en kartongförpackning på återvinningsstationen

Bild: GIRA-återvinningsstation med behållare från Tetra Pak

Resultat – återvinningsinfrastruktur samt ökad kunskap om återvinning

En viktig del av projektet handlar upp att bygga 94 återvinningsstationer över hela Ecuador för insamling av nio material, bland annat kartongförpackningar. Genom att placera stationerna över hela landet kan man se till att människor från olika regioner får smidig tillgång till återvinningsanläggningar i syfte att uppmuntra dem att återvinna mer.

Med hjälp av nationella sociala medier och tv-kampanjer har GIRA-projektet lyckats fånga allmänhetens intresse, främja en kultur med större miljömedvetenhet och uppmuntra medborgarna att aktivt delta i återvinningsinitiativ. De omfattande kampanjerna för att sprida kunskap om projektet har ytterligare stärkt dess inflytande och ökat allmänhetens engagemang för återvinning.

Framtidsperspektiv – mot en cirkulär ekonomi

GIRA-projektet utgör ett viktigt steg mot att bygga upp en cirkulär ekonomi i Ecuador sett till infrastruktur, medvetenhet hos allmänheten och ansvarsfullt företagande. Genom initiativets kontinuerliga arbete och utveckling hoppas man att återvinningstalen ska fortsätta öka med hjälp av bättre insamling och större effektivitet.

Återvinningsstation för kartonger

Bild: GIRA-återvinningsstation

Med cirkulär ekonomi avses ett system i vilket material aldrig blir avfall utan behålls i bruk genom processer som återvinning, återanvändning och kompostering. Det är ett sätt att lösa miljöutmaningar genom att frikoppla ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

National Institute of Statistics and Census https://www.switchtogreen.eu/ecuador-goes-circular/

Plats
Ecuador

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Naranjo Hedda