Så här främjar Tetra Pak® E3/Speed Hyper innovation hos kinesiska mejeriföretag

Det handlar om att vinna eller försvinna!

”Våra större mejerikunder i Kina efterfrågar högre kapacitet och lägre driftskostnader”, säger Elizabeth Yao, Tetra Paks Cluster Portfolio Director, APAC. ”De vill också ha mer hållbara förpackningar för att tillgodose moderna kinesiska konsumenters växande efterfrågan på miljövänliga produkter”. Tetra Pak älskar den här typen av utmaningar, och vårt svar är en banbrytande ny fyllningsmaskin, Tetra Pak E3/Speed Hyper. 

En växande befolkning med allt större urskillningsförmåga

Urbanisering och städers tillväxt är globala trender, men ingenstans är de mer uttalade än i Kina. Peking och Shanghai har nu en sammanlagd befolkning på över 45 miljoner och växer fortfarande. Samtidigt är Guangdong den mest befolkade provinsen i Kina med 113,46 miljoner invånare, varav 15,31 miljoner är koncentrerade till staden Guangzhou. Det råder inget tvivel om att megastäder kräver motsvarande megaproduktion för att kunna förse invånarna med det de behöver. ”Den enorma massmarknaden efterfrågar dessutom fler valmöjligheter och vill hantera sina hälso- och näringsrelaterade behov på ett sätt som passar deras hektiska stadsliv”, konstaterar Elizabeth.

Man med bebis handlar mjölk

Alla vill ha innovation

Tulip Tan, Tetra Paks APAC Cluster Portfolio Manager, säger: ”På senare år har aseptisk icke smaksatt mjölk varit vår huvudprodukt för kunder i Kina, och 250 ml har varit den populäraste förpackningsstorleken”. En 250 ml-förpackning med mejerimjölk betraktas som ett smidigt mellanmål för aktiva konsumenter på språng. Mejerimjölk bidrar till att tillgodose det dagliga behovet av kalcium, vitaminer och kalorier. Dessutom är den god och går snabbt att konsumera.

Nu vill dryckesproducenterna dock ha innovation i både produkter och förpackningar. Stora mejeriföretag måste fortsätta att förnya sig för att hålla jämna steg med mindre företag, i en innovationscykel som har krympt till bara några månader. De måste också hålla jämna steg med snabbrörliga konsumenttrender och erbjuda mer diversifierade, skräddarsydda produkter med nya koncept som tilltalar konsumenternas smaklökar.

Konsumenters förväntningar kontra ekonomiskt resultat

När efterfrågan ökar måste producenter tillgodose behoven genom att öka produktionskapaciteten. ”Men med tanke på de dyra fastighetspriserna i Kina nuförtiden vill våra kunder naturligtvis ha en så hög produktion som möjligt i de befintliga fabrikslokalerna innan de investerar i nya”.

”Konsumenterna har även andra krav”, säger Tulip. Precis som i resten av världen börjar de efterfråga produkter som är ansvarsfullt producerade. Lägre miljöpåverkan, aktiv bekämpning av klimatförändringar och en ansvarsfull hantering av naturresurser har blivit allt viktigare frågor. Och allt detta måste kombineras med producenternas önskan om konkurrenskraft och effektivitet.

Ett genombrott inom kartongförpackningar 

Av ovanstående skäl väcker Tetra Paks nya fyllningsmaskin Tetra Pak E3/Speed Hyper stort intresse i Kina. Den kan producera upp till 40 000 förpackningar i timmen utan att ta särskilt mycket större golvutrymme i anspråk. Med den här kapacitetsnivån kan producenter snabbt öka sin produktion för att tillgodose en växande efterfrågan.

”Vi är väldigt stolta över det här genombrottet när det gäller produktionshastigheten för kartongförpackningar. Det är en enorm ökning jämfört med konkurrerande lösningar”, säger Tulip. “Dessutom minskar den nya maskinen driftskostnaderna med upp till tio procent jämfört med den tidigare Tetra Pak A3/Speed-modellen. Högre kapacitet och bättre marginaler – det är precis vad våra innovativa, framåtsträvande kunder vill ha. Den här typen av besparingar är avgörande för våra kunder, särskilt de som arbetar i kategorier med låg marginal”.

”Även jämfört med vår egen Tetra Pak A3/Speed blir driftskostnaderna betydligt lägre med nya Tetra Pak E3/Speed Hyper. Den här typen av besparingar är avgörande för våra kunder, särskilt de som arbetar i kategorier med låg marginal”.

Tetra Pak E3/Speed Hyper mot en blå bakgrund med förpackningar

Mer utrymme för innovation

En kedjereaktion av sänkta driftskostnader är att resurser frigörs för produktutveckling och innovation. Ett starkt utvecklingsarbete inom förpackningar öppnar upp för ytterligare möjligheter till innovation, som i sin tur gör att kinesiska mejeriföretag kan skapa unika produktkoncept när konsumenters behov förändras. Inom de kommande åren kan kunder producera totalt fem olika portionsförpackningar på Tetra Pak E3/Speed Hyper.

Ny teknik för sterilisering av förpackningsmaterial

Den nya fyllningsmaskinen leder också till minskad miljöpåverkan. ”Genom att använda eBeam-teknik i stället för väteperoxid vid sterilisering kan vi praktiskt taget eliminera användning av kemikalier”, konstaterar Tulip. ”Och systemet förbrukar upp till 30 procent mindre energi*, vilket är just den typ av genombrott som våra kunder uppskattar. Mindre energi, mindre vatten, mindre förpackningsmaterial och produkt som går till spillo. Allt detta banar väg för en lösning som tilltalar kunderna”.

*Jämfört med Tetra Pak A3/Speed